1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U. l'informa que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es recullen en el present formulari és Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. (d'ara endavant, Servihabitat), amb domicili social a l'Av. de Burgos, nº 12, 28036 Madrid, i amb número d'identificació fiscal B-66.082.629.

Així mateix, l'informem que en cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, ha d'enviar un correu electrònic a: cumplimientonormativo@servihabitat.com o una carta amb la referència "DPO" a Carretera de Esplugues 225, 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona).

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT I LEGITIMACIÓ

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Servihabitat l'informa que les seves dades personals seran recopilades i tractades amb la finalitat de:

  • Posar-se en contacte amb l'interessat per poder donar-li més informació sobre el producte.

Així mateix, i sempre que ens hagi proporcionat el seu consentiment mitjançant la marcació de la respectiva casella, podrem tractar les seves dades per enviar-li comunicacions comercials, inclosa la newsletter informativa de Servihabitat, que seran sempre personalitzades i adaptades als seus interessos.

L'informem que el tractament és legítim perquè vostè ha donat el seu consentiment.

No compartirem dades amb cap tercer, excepte aquells proveïdors que ens prestin un servei (per exemple, manteniment de la pàgina web, serveis de suport, etc.), o amb aquells sobre els que, prèviament, l'hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment.

3. OBLIGATORIETAT DE PROPORCIONAR CERTES DADES PERSONALS I D'ACTUALITZAR-LES

Amb l'objectiu de comunicar-nos i poder resoldre qualsevol dubte que tingui sobre el funcionament de la pàgina web de Servihabitat, cal que vostè completi el present formulari. En cas que vostè no faciliti les dades incloses en l'esmentat formulari, això suposarà la impossibilitat de fer efectiva la comunicació o consulta que vostè vol fer-nos arribar.

Vostè és responsable que les dades personals objecte de tractament siguin exactes i veraces i que es mantinguin actualitzades, havent de comunicar qualsevol canvi que es produeixi a les mateixes, no sent Servihabitat responsable de la incorrecció, inexactitud o desactualització d'aquestes, donant-se per vàlida qualsevol comunicació dirigida a les dades de contacte facilitades per vostè.

4. CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Servihabitat l'informa que conservarem les seves dades personals mentre vostè no revoqui el consentiment donat per al seu tractament o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

5. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES

Vostè pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant el responsable del tractament dirigint la seva sol·licitud per escrit amb la referència "Dades Personals" degudament acreditant la seva identitat i especificant que dret desitja exercitar:

-mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a protecciondatos@servihabitat.com 

-mitjançant una carta a Carretera de Esplugues 225, 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona).

L'informem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant l'autoritat de control competent, sent a Espanya l'Agencia Española de Protección de Datos a www.aepd.es.