1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U. l'informa que el responsable del tractament de les dades de caràcter personal que es recullen en el present formulari és Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. (d'ara endavant, Servihabitat), amb domicili social a l'Av. de Burgos, nº 12, 28036 Madrid, i amb número d'identificació fiscal B-66.082.629.

Així mateix, l'informem que en cas que vostè desitgi posar-se en contacte amb el nostre DPO per formular qualsevol consulta o dubte, ha d'enviar un correu electrònic a: cumplimientonormativo@servihabitat.com o una carta amb la referència "DPO" a C/ Provençals, nº 39, 08019, Barcelona.

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT I LEGITIMACIÓ

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades, Servihabitat l'informa que les seves dades personals seran recopilades i tractades amb la finalitat de:

  • Enviar-li comunicacions comercials que sempre seran personalitzades i adaptades als seus interessos sobre els nostres productes o serveis.

L'informem que el tractament és legítim perquè vostè ha donat el seu consentiment.

3. OBLIGATORIETAT DE PROPORCIONAR CERTES DADES PERSONALS I D'ACTUALITZAR-LES

Amb l'objectiu de gestionar el seu registre a la pàgina web de Servihabitat i crear un compte d'usuari, és necessari que vostè completi aquest formulari. En cas que vostè no faciliti les dades incloses a l'esmentat formulari, això li suposarà la impossibilitat de crear el seu compte d'usuari i de poder accedir a les funcionalitats del portal per a usuaris registrats.

Vostè és responsable que les dades personals objecte de tractament siguin exactes i veraces i que es mantinguin actualitzades, havent de comunicar qualsevol canvi que es produeixi a les mateixes, no sent Servihabitat responsable de la incorrecció, inexactitud o desactualització d'aquestes, donant-se per vàlida qualsevol comunicació dirigida a les dades de contacte facilitades per vostè.

4. CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS

Servihabitat l'informa que conservarem les seves dades personals mentre vostè no revoqui el consentiment donat per al seu tractament o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

5. DRETS DEL TITULAR DE LES DADES

Vostè pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant el responsable del tractament dirigint la seva sol·licitud per escrit amb la referència "Dades Personals" a C/ Provençals nº 39, 08019, Barcelona o mitjançant l'enviament d'un correu electrònic amb la mateixa referència a protecciondatos@servihabitat.com especificant quin dret vol exercitar.

L'informem que podrà exercir el seu dret de reclamació davant l'autoritat de control competent, sent a Espanya l'Agencia Española de Protección de Datos a www.agpd.es.