COVID-19 - Condonació del pagament de rendes

SOL·LICITUD DE CONDONACIÓ DE LA RENDA
DE LLOGUER DE L'HABITATGE HABITUAL

A CaixaBank, a través de BuildingCenter, volem ajudar les famílies llogateres en aquests moments difícils a causa del coronavirus

Assabenteu-vos de si podeu sol·licitar la condonació d'una propera mensualitat de la renda del vostre habitatge habitual.

Davant de la situació d'emergència sanitària global causada per la COVID-19, del conseqüent estat d'alarma declarat per gestionar-la, que va entrar en vigor de manera immediata el 14 de març de 2020 amb el Reial decret 463/2020, i de la posterior modificació del Reial decret 465/2020, de 17 de març, BuildingCenter ha decidit posar en marxa una sèrie de mesures orientades a aquelles famílies que s'han vist afectades econòmicament per l'estat d'alarma.

La mesura consistirà en la condonació de la mensualitat de la renda d'abril i es mantindrà en vigor fins al mes en què es decreti la finalització del període d'alarma en cas que s'hagi d'allargar més enllà d'abril de 2020.

1. A qui van adreçades?

- Als arrendataris d'un habitatge de BuildingCenter que, com a conseqüència de l'estat d'alarma estiguin en alguna de les situacions següents:

· S'hagin quedat sense feina o hagin tingut una suspensió del contracte o una reducció de jornada per força major (un ERTO total o parcial).

· En la seva condició d'empresaris o professionals, hagin hagut de tancar el negoci o bé pateixin una caiguda substancial de les seves vendes (de més del 40 %).

 

2. Quina vigència tenen les mesures i quan es poden sol·licitar?

· Es tracta, inicialment, de la condonació d'una única renda (mensualitat completa d'abril de 2020).

· Aquesta mesura serà prorrogable fins al mes en què es decreti la finalització del període d'alarma en cas que s'hagi d'allargar més enllà d'abril de 2020 (mensualitats de renda completes).

· La sol·licitud pot fer-se fins a 1 mes després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma.

 

3. Quina documentació cal aportar?

En el cas de treballadors per compte d'altri:

· Certificat d'atur en el qual figuri el subsidi rebut, en cas d'atur, de suspensió del contracte o de reducció de jornada.

En el cas d'empresaris o professionals:

· Certificat de cessament de l'activitat.
· Declaració responsable de caiguda de les vendes superior al 40 %.

 

4. Quin és el termini que té l'entitat per autoritzar o desestimar la sol·licitud?

· Un cop l'arrendatari empleni el formulari de sol·licitud de condonació indicant que compleix les condicions, serà d'aplicació immediata i no es facturarà la mensualitat de renda següent.

· Posteriorment, BuildingCenter comprovarà la documentació justificativa i donarà la resolució sobre la seva correcta aplicació. En cas que no s'ajusti als requeriments indicats, es procedirà a facturar la mensualitat condonada inicialment.

 

COVID-19 - Condonació del pagament de rendes

SOL·LICITUD DE CONDONACIÓ DE LA RENDA
DE LLOGUER DE L'HABITATGE HABITUAL

A CaixaBank, a través de BuildingCenter, volem ajudar les famílies llogateres en aquests moments difícils a causa del coronavirus

Assabenteu-vos de si podeu sol·licitar la condonació d'una propera mensualitat de la renda del vostre habitatge habitual.

Davant de la situació d'emergència sanitària global causada per la COVID-19, del conseqüent estat d'alarma declarat per gestionar-la, que va entrar en vigor de manera immediata el 14 de març de 2020 amb el Reial decret 463/2020, i de la posterior modificació del Reial decret 465/2020, de 17 de març, BuildingCenter ha decidit posar en marxa una sèrie de mesures orientades a aquelles famílies que s'han vist afectades econòmicament per l'estat d'alarma.

La mesura consistirà en la condonació de la mensualitat de la renda d'abril i es mantindrà en vigor fins al mes en què es decreti la finalització del període d'alarma en cas que s'hagi d'allargar més enllà d'abril de 2020.

1. A qui van adreçades?

- Als arrendataris d'un habitatge de BuildingCenter que, com a conseqüència de l'estat d'alarma estiguin en alguna de les situacions següents:

· S'hagin quedat sense feina o hagin tingut una suspensió del contracte o una reducció de jornada per força major (un ERTO total o parcial).

· En la seva condició d'empresaris o professionals, hagin hagut de tancar el negoci o bé pateixin una caiguda substancial de les seves vendes (de més del 40 %).

 

2. Quina vigència tenen les mesures i quan es poden sol·licitar?

· Es tracta, inicialment, de la condonació d'una única renda (mensualitat completa d'abril de 2020).

· Aquesta mesura serà prorrogable fins al mes en què es decreti la finalització del període d'alarma en cas que s'hagi d'allargar més enllà d'abril de 2020 (mensualitats de renda completes).

· La sol·licitud pot fer-se fins a 1 mes després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma.

 

3. Quina documentació cal aportar?

En el cas de treballadors per compte d'altri:

· Certificat d'atur en el qual figuri el subsidi rebut, en cas d'atur, de suspensió del contracte o de reducció de jornada.

En el cas d'empresaris o professionals:

· Certificat de cessament de l'activitat.
· Declaració responsable de caiguda de les vendes superior al 40 %.

 

4. Quin és el termini que té l'entitat per autoritzar o desestimar la sol·licitud?

· Un cop l'arrendatari empleni el formulari de sol·licitud de condonació indicant que compleix les condicions, serà d'aplicació immediata i no es facturarà la mensualitat de renda següent.

· Posteriorment, BuildingCenter comprovarà la documentació justificativa i donarà la resolució sobre la seva correcta aplicació. En cas que no s'ajusti als requeriments indicats, es procedirà a facturar la mensualitat condonada inicialment.