Avís legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic i altres normes d'aplicació legal, es posa en coneixement dels usuaris del portal les dades d'informació general següents:

La societat Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU (d'ara endavant, Servihabitat), amb CIF B-66082629, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al volum 37.153, foli 143 i full M-663089, domiciliada a l'avinguda de Burgos, 12, 28036 Madrid, és titular de la llicència d'explotació del domini http://www.servihabitat.com/ Aquesta societat presta determinats serveis de gestió d'actius immobiliaris i financers a diferents societats, en els termes més amplis i a través de qualsevol mitjà, incloent-hi el canal d'Internet, mitjançant la gestió i l'explotació de pàgines web.

L'accés al portal www.servihabitat.com i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que aquest conté comporta l'acceptació de les condicions que preveu aquest avís legal. Per això us recomanem que en llegiu atentament el contingut si hi voleu accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s'ofereixen des d'aquest portal.

 

Validesa de la informació

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització.

Servihabitat es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment. En cas que es modifiquin, entraran en vigor des del moment en què es publiquin i s'aplicaran a tots els usuaris del portal des d'aquesta data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a objecte, únicament, serveis d'informació comercial, sense que a través del portal es pugui fer cap transacció que impliqui comerç electrònic, ni tan sols reserves. Servihabitat es reserva el dret d'ometre, de manera parcial o total, els continguts actuals del portal, o d'introduir-hi modificacions, quan ho consideri oportú, així com d'impedir-hi l'accés de manera temporal o permanent o de restringir-lo.

 

Política general de privacitat

1. Responsable del tractament i encarregat de tractament. Delegat de Protecció de Dades

Servihabitat és la responsable del tractament de les dades que es recullen a través dels diferents formularis habilitats en aquesta pàgina web (d'ara endavant, el web), així com de les que es faciliten per qualsevol altre canal de Servihabitat.

Servihabitat pot actuar prestant els seus serveis per encàrrec d'un tercer, titular de drets sobre els actius immobiliaris o financers gestionats, de manera que aquest tercer pot haver de facilitar a Servihabitat certa informació que contingui dades personals de tercers en relació amb els actius esmentats. En aquest cas, Servihabitat tractarà les dades esmentades en qualitat d'encarregada del tractament, únicament seguint les instruccions de la persona titular dels actius, responsable del tractament.

En compliment dels serveis prestats a les persones titulars dels actius esmentats, Servihabitat podrà obtenir dades personals de les persones interessades procedents de les fonts d'accés públic següents: jutjats; administracions públiques; registres de la propietat; seu electrònica del cadastre; portal de subhastes del BOE; altres portals de subhastes públics, com els de la Seguretat Social; altres entitats públiques o privades, com ara ajuntaments i empreses municipals de l'habitatge; comunitats de propietaris; empreses proveïdores d'informes comercials (Axesor, Empresia, Infocif, Informa, Iberinform, Empresite, Expansión, Einforma, DowJones); notaries; administradors concursals; BOE; BORME; registre públic concursal; pàgines grogues i serveis postals de caràcter similar; Google Maps; agents immobiliaris, o administradors de finques.

Us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades de Servihabitat (d'ara endavant, DPO) per formular-li qualsevol consulta o dubte respecte al tractament de dades personals enviant-li un missatge electrònic a [email protected] o una carta adreçada al DPO a: carretera d'Esplugues, 225, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona).

 

2. Finalitats del tractament i legitimació

Servihabitat obté les dades personals per tractar-les amb les finalitats que es detallen a continuació i d'acord amb les bases legítimes del tractament següent:

- D'acord amb el vostre consentiment, tractarem les vostres dades personals per:

 • Poder atendre les consultes, preguntes o sol·licituds que feu a través dels canals d'atenció o de comunicació que s'identifiquen a la web i, si escau, posar-nos en contacte per gestionar-les, fins i tot a través de mitjans electrònics, com ara el correu electrònic, missatge o missatgeria instantània (WhatsApp, SMS o altres sistemes similars).
 • Enviar-vos comunicacions transaccionals i/o comercials per mitjans electrònics, com ara correu electrònic o missatgeria instantània, adaptades a les vostres preferències sobre els nostres productes o serveis, elaborant per a això un perfil comercial a partir de les cerques d'actius que hàgiu fet de manera prèvia.
 • Gestionar la vostra subscripció a la nostra newsletter i enviar-vos-la periòdicament a l'adreça electrònica que ens faciliteu a aquest efecte.
 • Prestar-vos els serveis sol·licitats i gestionar-los.
 • Valorar la vostra proposta d'adquisició o d'inversió en algun dels actius immobiliaris o financers que gestionem.
 • Atendre la vostra sol·licitud i proporcionar-vos assessorament en relació amb les vostres ofertes.
 • Gestionar la vostra petició de col·laboració perquè comercialitzeu els actius que Servihabitat té a la seva cartera. Les dades que es tracten amb aquesta finalitat es tractaran únicament en la vostra esfera professional.
 • Quan us registreu a la web, ho podreu fer com a professional (inversor) o com a particular. Podeu fer aquest registre facilitant-nos directament les dades que se us sol·liciten o bé a través del vostre compte de Facebook o Google. En qualsevol cas, les dades personals que se sol·liciten a aquest efecte es tractaran per:
  • Gestionar el vostre registre a la web, crear un compte d'usuari i possibilitar els accessos posteriors al vostre compte i a les funcionalitats disponibles.
  • Gestionar les vostres consultes.
  • Enviar-vos informació o posar-nos en contacte per mitjans electrònics, com ara el correu electrònic o la missatgeria instantània i telèfon per informar-vos sobre els productes o serveis respecte dels quals hàgiu mostrat interès o que compleixin els requisits de cerca que hàgiu indicat.
  • Informar-vos de les possibles variacions de preu respecte dels actius que ens indiqueu.
  • Guardar les vostres cerques d'actius per a futures visites a la nostra web i permetre que feu un seguiment dels actius que marqueu com a preferits.
  • Mostrar-vos publicitat de Servihabitat d'acord amb les vostres preferències a cercadors i xarxes socials.

Les dades que us sol·licitem en cadascun dels formularis que s'habiliten a aquest efecte o telefònicament quan us poseu en contacte amb nosaltres a través del canal esmentat són les estrictament necessàries, de manera que en cas que no les faciliteu no les podrem tractar amb les finalitats que s'han indicat abans.

En qualsevol moment podreu revocar cadascun dels consentiments prestats, sense que això tingui conseqüències ni influeixi en la resta de les finalitats per a les quals no revoqueu el vostre consentiment corresponent. Sens perjudici del que s'ha indicat, en cas que revoqueu algun dels consentiments esmentats, no podrem atendre, si escau, la vostra sol·licitud, mantenir el vostre registre, enviar-vos comunicacions comercials o newsletter, valorar la vostra sol·licitud de col·laboració o prestar-vos els serveis sol·licitats.

- En compliment de les obligacions legals a les quals Servihabitat està subjecta, tractarem les vostres dades personals per:

 • Donar compliment a les mesures de diligència deguda que estableix la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, com a subjecte obligat.

Les dades que us sol·licitem amb aquesta finalitat són les necessàries per donar el compliment adequat a les nostres obligacions legals, de manera que si no ens les faciliteu, no podrem acceptar ni valorar l'oferta.

- D'altra banda, en cas que sigueu un empresari individual o un professional, podrem tractar les vostres dades personals a partir de l'interès legítim de Servihabitat per a la finalitat següent:

 • Convidar-vos als esdeveniments professionals de Servihabitat que podrien ser del vostre interès, en què l'interès legítim perseguit per Servihabitat sigui el d'establir una possible relació de negoci o mantenir l'existent.

Les dades personals que us sol·licitem amb aquesta finalitat són les estrictament necessàries per convidar-vos i gestionar l'esdeveniment professional en qüestió.

- Tractarem les vostres dades personals per a les finalitats següents a partir de la relació contractual que mantingueu amb Servihabitat o de situacions precontractuals:

 • Gestionar la relació comercial, contractual o de qualsevol índole que mantingueu amb Servihabitat.

Les dades que se sol·licitin en el marc de qualsevol relació comercial o contractual que mantingueu amb Servihabitat són les estrictament necessàries per gestionar i mantenir la relació esmentada, de manera que, si no ens les faciliteu, podrem resoldre la relació sense que d'això en derivi cap responsabilitat per a Servihabitat ni dret a favor vostre. Així mateix, les dades que us sol·licitem per adoptar qualsevol mesura precontractual que sol·liciteu seran les necessàries per poder-la dur a terme, de manera que si no ens les faciliteu, no la podrem adoptar, sense que d'això en derivi cap responsabilitat per a Servihabitat ni dret a favor vostre.

 

3. Obligatorietat de proporcionar certes dades personals i de la seva actualització

Procedència de les dades

Les dades personals que se us sol·licitin seran les estrictament necessàries per a les diferents finalitats que s'indiquen en aquesta política.

Comptem amb el vostre compromís que les dades que ens compartiu i que siguin objecte del tractament siguin exactes i veraces i que ens comuniqueu qualsevol canvi que s'hi produeixi a l'adreça que consta a l'apartat 7 d'aquesta política.

Servihabitat garanteix que, quan ens ho comuniqueu, les vostres dades es rectificaran. Per això, es donarà per vàlida qualsevol comunicació de Servihabitat adreçada a les dades de contacte que ens hàgiu facilitat en cada moment.

Així mateix, us informem que, quan hàgiu prestat el vostre consentiment, les vostres dades identificatives i de contacte podran procedir dels nostres col·laboradors, perquè ens posem en contacte, fins i tot per mitjans digitals, per informar-vos sobre els nostres productes, activitats i serveis.

 

4. Enviament de comunicacions comercials

Servihabitat, en el marc de la seva activitat comercial, us pot facilitar recursos de registre o subscripció a notícies o a informació comercial de la companyia. Aquests recursos estaran sempre subjectes al vostre consentiment perquè us les puguem enviar.

En cas que ens hi hàgiu autoritzat, Servihabitat us podrà enviar contingut publicitari en funció de les alertes que hàgiu configurat sobre productes, activitats i serveis a través de mitjans electrònics, com ara el correu electrònic o l'ús de missatgeria instantània.

Podreu revocar el vostre consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, tal com preveu l'apartat 7 d'aquesta política.

 

5. Decisions automatitzades i elaboració de perfils

Per a alguns serveis podem utilitzar mitjans automatitzats per tractar les dades personals, de manera que en determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana. No obstant això, aquesta elaboració de perfils no implica efectes jurídics o similars i les dades personals que es tracten que són les estrictament necessàries.

Un exemple seria: si teniu productes seleccionats a preferits o comunicacions que us informin que l'immoble continua en venda o lloguer.

 

6. Durada del tractament i termini de conservació

Les dades que es tractin amb el vostre consentiment es tractaran i es conservaran mentre no revoqueu el consentiment esmentat, a excepció de les que es tractin per atendre les consultes, preguntes o sol·licituds que feu a través dels canals d'atenció o de comunicació que s'identifiquen en aquesta web o telefònicament, les quals únicament es conservaran mentre siguin necessàries per atendre-us.

Les dades personals relacionades amb el vostre compte d'usuari registrat al portal es conservaran mentre no sol·liciteu la supressió del compte esmentat.

Les dades que es tractin en compliment de la normativa aplicable en matèria de blanqueig de capitals es tractaran i es conservaran pel termini que s'hi estableix, i les que es facin servir d'acord amb l'interès legítim perseguit es tractaran i es conservaran mentre no us oposeu al tractament.

D'altra banda, les dades que es tractin en el marc de la relació contractual que mantingueu amb Servihabitat o per a l'aplicació de mesures precontractuals es tractaran mentre duri la relació esmentada o s'executi la mesura precontractual i, posteriorment, es conservaran durant el termini de prescripció de les accions i responsabilitats que derivin de la relació esmentada.

En qualsevol cas, tant en cas que ens sol·liciteu que suprimim el vostre compte, a través de l'enllaç següent disponible aquí, com en cas que ens sol·liciteu que eliminem les vostres dades i/o que revoqueu el consentiment prestat, a través dels mitjans que s'indiquen a l'apartat 7 d'aquesta política, les vostres dades personals es conservaran únicament, i degudament bloquejades, durant el termini de prescripció de les actuacions legals, la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions que derivin del tractament.

 

7. Drets de la persona titular de les dades

Podeu revocar el vostre consentiment i/o exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant de Servihabitat, de manera gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, adreçant la vostra sol·licitud per escrit amb la referència "Dades personals" a la carretera d'Esplugues, 225, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), o mitjançant l'enviament d'un missatge electrònic a [email protected], especificant quin dret voleu exercir.

A continuació, podreu consultar cada dret per facilitar-vos-en l'exercici:

 1. Dret d'accés: teniu dret a saber quines són les vostres dades personals que tractem i les finalitats amb les quals les tractem.
 2. Dret de rectificació: ens podeu sol·licitar la rectificació de les vostres dades personals en qualsevol moment si les que consten en els nostres registres són errònies.
 3. Dret de supressió: en qualsevol moment podeu sol·licitar que les vostres dades personals se suprimeixin dels nostres sistemes.
 4. Dret d'oposició: us podeu oposar al tractament de les vostres dades en relació amb qualssevol de les finalitats amb les quals les tractem.
 5. Dret de limitació del tractament: podeu sol·licitar la limitació del tractament en els casos següents:
  • Si considereu que les dades que mantenim no són correctes o exactes.
  • Si considereu que no estem tractant les vostres dades de manera legítima, però preferiu que en limitem el tractament a eliminar-les.
  • Si les dades que mantenim ja no ens són necessàries segons la finalitat per a la qual les vam recollir, però necessiteu que les conservem per interposar reclamacions legals.
  • Si després d'exercir el dret d'oposició a algun tractament, esteu pendent de resposta sobre això per part nostra.
 6. Dret a la portabilitat de les dades: teniu dret a sol·licitar, sempre que sigui possible de manera tècnica i raonable, que les dades personals que ens hàgiu proporcionat directament es comuniquin a un altre responsable del tractament.
 7. Així mateix, si considereu que les vostres dades no s'han tractat correctament, us informem que podeu exercir el vostre dret de reclamació davant de l'autoritat de control competent (a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades) al lloc web www.aepd.es.

   

  8. Xarxes socials

  Les xarxes socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells hi hem creat diferents perfils de Servihabitat.

  Tots els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o els grups que Servihabitat tingui en diferents xarxes socials.

  Tanmateix, cal que tingueu en compte que, tret que us sol·licitem les vostres dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les vostres dades pertanyeran a la xarxa social corresponent, per la qual cosa us recomanem que en llegiu amb deteniment les condicions d'ús i les polítiques de privacitat, així com que us assegureu de configurar les vostres preferències quant al tractament de les dades.

   

  9. Transferències internacionals

  A Servihabitat mantenim les vostres dades a la Unió Europea (UE) o a l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

  Si en un futur les hem de facilitar a proveïdors de servei que estiguin en un tercer país o en una organització internacional, bé per necessitat de prestar-vos el servei sol·licitat, bé per poder-vos proporcionar el servei amb els estàndards més alts de qualitat, Servihabitat es compromet a aplicar totes les mesures i els controls per garantir i protegir el tractament de les dades personals esmentades en compliment de la normativa aplicable i a facilitar-vos la informació que la normativa exigeix sobre això.

   

  10. Persones destinatàries de les dades personals

  No compartirem les vostres dades amb cap tercer, excepte en les categories de persones destinatàries següents:

  • Amb els proveïdors que ens prestin un servei (per exemple, manteniment del lloc web, serveis de suport).
  • Amb les persones que, prèviament, us hàgim informat i ens hi hàgiu prestat el consentiment (per exemple, perquè us puguin oferir serveis relacionats amb els actius del vostre interès, com ara finançament).
  • Amb administracions públiques, forces i cossos de seguretat, jutjats i/o tribunals per complir les nostres obligacions legals i/o per a actuacions legals o la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions que derivin del tractament.

   

  11. Modificació de la política de privacitat

  Servihabitat pot actualitzar aquesta política de privacitat amb la periodicitat que consideri oportuna i al seu propi criteri o bé per adaptar-la a canvis legislatius o doctrinals. Us informarem dels canvis esmentats i de les actualitzacions mitjançant la seva publicació a la web o bé comunicant-vos-ho a través de les dades de contacte de què disposem, quan les modificacions ho requereixin, d'acord amb la normativa aplicable.

  Data de l'última actualització: 23.01.2024.

   

  12. Propietat intel·lectual i industrial

  El portal, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, incloent-hi els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Servihabitat és titular o llicenciatària legítima.

  Servihabitat no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o dels elements que contenen les pàgines del portal quan l'origen o la titularitat d'aquests no li correspongui.

   

  13. Usos prohibits i permesos

  Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent-hi tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres abans esmentades, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa de les persones titulars respectives. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir una infracció sancionable per la legislació vigent.

  No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà baixar els elements en qüestió o fer-ne una còpia exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Servihabitat. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de Servihabitat.

  Queda prohibit, tret dels casos que expressament autoritzi Servihabitat, establir enllaços o hiperenllaços des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de la vostra titularitat o de les quals tingueu una llicència d'explotació exclusiva, diferents de la pàgina principal del vostre portal, accessible a l'adreça URL http://www.servihabitat.com/, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web esmentades o la informació que contenen amb frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

   

  14. Responsabilitats

  Servihabitat no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega o la utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal, que poden estar impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

  Així mateix, no es fa responsable de la informació ni d'altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços o hiperenllaços, ni de la informació i altres continguts integrats a espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços o hiperenllaços al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti amb l'aparença o amb signes distintius de Servihabitat, tret d'autorització expressa d'aquest últim. No obstant això, es compromet a fer tot el que sigui possible per evitar l'existència al seu web de continguts il·lícits i, en cas que tingui coneixement efectiu dels continguts esmentats, a eliminar-los o impedir-hi l'accés.

  Servihabitat no assumeix cap responsabilitat respecte a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis oferts o prestats a través del portal per terceres societats, persones, col·laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i en especial pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats al que s'ha indicat, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i, (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que s'apliquin.

  Tampoc no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol d'altres; (iii) ús indegut o inadequat de les seves pàgines web; (iv) errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.