Avís Legal

En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i altres normes d'aplicació legal, s'informa als usuaris del portal de les dades d'informació general següents:

La societat Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. amb CIF B-66082629, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 37153, foli 143 i full M-663089, domiciliada a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, és titular de la llicència d'explotació del domini http://www.servihabitat.com/. Aquesta societat presta a diferents societats, algunes d'elles del grup La Caixa, determinats serveis de gestió immobiliària com són l'administració, gestió, explotació i comercialització, en venda o arrendament, a excepció de l'arrendament financer, de tota classe de béns immobles propis o de tercers, en els termes més amplis i a través de qualsevol mitjà, incloent el canal d'Internet, mitjançant la gestió i explotació de pàgines web; també l'adquisició, tinença i alienació de tota classe de béns immobles.

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no és titular de cap dels immobles que es comercialitzen en aquest portal. Els propietaris dels immobles que li han confiat la comercialització dels seus immobles són tant societats del grup La Caixa com altres que no ho són.

L'accés al portal servihabitat.com i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions que es preveuen en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i els serveis que s'ofereixen des d'aquest portal.

 

Validesa de la informació

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i s'aplicaran a tots els usuaris del portal des d'aleshores.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a únic objecte proporcionar serveis d'informació comercial, i a través del portal no es pot fer cap transacció que impliqui comerç electrònic, ni tan sols reserves. Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. es reserva el dret d'introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

 

Política general de privadesa

1. Introducció

El dret a la intimitat, i en concret el dret a la protecció de dades personals és un dels valors de SERVIHABITAT SERVEIS IMMOBILIARIS SL (d'ara endavant, SERVIHABITAT), que es troba recollit en el nostre Codi Ètic. 

L'objectiu d'aquesta política és explicar-li com SERVIHABITAT tractarà les dades personals que puguin ser recollides a través dels diferents formularis que puguin trobar-se a les pàgines Web de SERVIHABITAT. Les seves dades personals seran tractades de manera confidencial i solament per a aquelles finalitats que vostè hagi consentit, tal com s'explica a continuació en la present Política General de Privadesa i en cadascuna de les Polítiques de Privadesa dels diferents formularis.

2. Compromís amb la privadesa

SERVIHABITAT està plenament compromesa amb el compliment de la normativa, del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal vigent a cada moment, sent un objectiu prioritari per SERVIHABITAT.

Per això, SERVIHABITAT ha pres la determinació d'implementar els següents principis, sent la privadesa la base sobre la qual es configuren tots els tractaments:

 • La transparència en el tractament de dades és una de les nostres prioritats, per la qual cosa sempre que captem dades personals sobre Vostè, l'informarem degudament en la política de privadesa corresponent de les finalitats d'aquest tractament.
 • Sempre tractarem les dades que siguin estrictament necessàries per dur a terme el tractament informat.
 • Mai l'obligarem a proporcionar dades personals, tret que realment siguin necessàries per prestar-li el servei que si s'escau ens sol-liciti.
 • Sempre que ens sigui possible, posarem a la seva disposició mitjans senzills perquè pugui controlar les seves dades personals.

 

Finalitats dels tractaments

SERVIHABITAT recull les seves dades personals per poder gestionar les seves sol-licituds i oferir-li els serveis i productes que li puguin interessar a Vostè. En concret, tractem les seves dades personals amb les finalitats següents:

 • Poder atendre a les seves consultes, preguntes o sol-licituds realitzades a través dels canals d'atenció o comunicació identificats a cada pàgina web i posar-nos en contacte amb Vostè per solucionar-les.
 • Per millorar les nostres pàgines web, serveis, productes, i oferir un millor servei i contingut.
 • Per oferir-li accés als espais restringits de la nostra pàgina web (el registre pot exigir l'acceptació d'una política de privadesa específica).
 • Disposar d'un compte d'usuari. 
 • Accedir a les funcionalitats del portal per a usuaris registrats.
 • Proposar el preu d'immobles, guardar cerques, avisos de baixades de preu i seguiment de favorits.
 • Rebre alertes sobre els productes que li interessin a Vostè.
 • Gestionar els serveis sol-licitats i complir amb l'establert en la legislació vigent.
 • Per donar compliment a la Llei 10/2010 de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Enviar-li comunicacions comercials que sempre seran personalitzades i adaptades als seus interessos sobre els nostres productes o serveis.
 • Estudiar una col-laboració empresarial entre el sol-licitant i Servihabitat.
 • Analitzar i investigar els fets comunicats.
 • Entrevistar-lo per aclarir els fets comunicats a través de la nostra Línia Ètica.
 • Posar-se en contacte amb l'interessat per poder donar-li més informació sobre el producte. 
 • Gestionar i processar la seva petició de creació del compte i alta com a inversor.
 • Valorar la seva proposta d'inversió.
 • Gestionar la relació comercial. 

A vegades pot ser necessari el tractament de les seves dades personals per donar compliment a obligacions legals, o en relació a qualsevol relació contractual que puguem tenir amb Vostè. 

En els altres supòsits, i sempre que sigui oportú, li sol-licitarem el seu consentiment per tractar les seves dades personals.

3. Enviament de comunicacions comercials

SERVIHABITAT, en el marc de la seva activitat promocional, pot facilitar-li recursos de registre o subscripció a notícies o informació comercial de la companyia. Aquests recursos estaran sempre subjectes al seu consentiment per remetre-les.

En el supòsit que ens ho hagi autoritzat, SERVIHABITAT li enviarà informació sobre els seus productes, activitats i serveis personalitzades per a Vostè d'acord amb els seus gustos i preferències. 

Podrà revocar el seu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, mitjançant el link o botó habilitat a aquest efecte en cadascuna de les comunicacions, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment a través dels següents canals: 

 1. Correu electrònic que haurà de dirigir a l'adreça protecciondatos@servihabitat.com 
 2. Correu postal dirigit a Carretera d'Esplugues, 225 08940 - Cornellà de Llobregat.

4. Decisions Automatitzades i elaboració de perfils 

Per a alguns serveis, podem tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això significa que determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana. Per exemple, en el cas que tingui productes seleccionats a favorits, comunicacions informant-lo que l'immoble segueix en venda o lloguer.

5. Durada del tractament i termini de conservació

A SERVIHABITAT tenim el compromís de tractar les dades personals mentre realment ens siguin útils i puguem oferir-li un Servei de qualitat mitjançant la seva explotació. Per això, realitzarem tots els esforços oportuns i raonables per minimitzar el termini de tractament i conservació de les dades personals.

En aquest sentit, en cada formulari de captació de dades l'informarem del termini previst de tractament i/o conservació de les seves dades de caràcter personal.

En qualsevol cas, i encara que ens sol-liciti que eliminem les seves dades, podrem conservar-les i mantenir-les, degudament bloquejades, durant el termini necessari per complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a la disposició de les Autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin aplicables.

6. Exercici de drets i reclamacions davant l'AEPD

Com a conseqüència del tractament de les seves dades personals per part de SERVIHABITAT, la legislació vigent li atorga una sèrie de drets. A continuació, li oferim una explicació resumida de cada dret, per facilitar-li el seu exercici:

 1. Dret d'accés: Vostè tindrà dret a conèixer les dades personals que tractem sobre Vostè i les finalitats amb les quals les tractem.
 2. Dret de rectificació: Les seves dades sempre seran seves i, per consegüent, pot sol-licitar-nos la rectificació de les mateixes en qualsevol moment si les que constessin en els nostres registres fossin errònies.
 3. Dret de supressió: Podrà sol-licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels nostres fitxers. No obstant això, i tal com indiquem en l'apartat de conservació de dades anterior, tingui en compte que, en determinades circumstàncies el compliment de la legislació vigent pot impedir l'efectiu exercici d'aquest dret.
 4. Dret d'oposició: Vostè podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualssevol de les finalitats amb les quals tractem les seves dades, d'acord amb les polítiques de privadesa aplicables en cada cas. 
 5. Dret de limitació del tractament: Vostè podrà sol-licitar la limitació del tractament en els següents casos:
  • Si considera que les dades que mantenim sobre vostè no són correctes o exactes;
  • Si, en el cas que vostè consideri que no estem tractant les seves dades de manera legítima, però prefereix que limitem el tractament de les mateixes a la seva eliminació;
  • Si les dades que mantenim ja no ens són necessàries conforme a la finalitat per a les quals les recollim, però necessita que les conservem per interposar reclamacions legals;
  • Si, havent exercit el dret d'oposició a algun tractament, està pendent de resposta sobre aquest tema per la nostra banda.
 6. Dret a la portabilitat de les seves dades: Vostè tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol-licitar que les dades personals que ens hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament. Si ens és possible, facilitarem directament les seves dades a aquest altre responsable del tractament, però si no ho fos, les hi facilitarem a vostè en un format estàndard.

Sempre que tractem les seves dades sobre la base del consentiment, podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a vostè més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar-li determinats serveis.

L'exercici dels drets que ostenta podrà fer-lo efectiu dirigint-se a SERVIHABITAT a través d'algun dels següents mitjans: 

 1. Mitjançant correu electrònic que haurà de dirigir a  l'adreça protecciondatos@servihabitat.com 
 2. Correu postal dirigit a Carretera d'Esplugues, 225 08940 - Cornellà de Llobregat.

A més, si ho considerés necessari, podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades (DPO) a l'adreça de correu electrònic cumplimientonormativo@servihabitat.com.

En cas que no vulgui exercir un dret en concret, però tingui la necessitat de realitzar una consulta o suggeriment en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal també podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades.

Tingui en compte que sempre, en tot cas, podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat Competent en matèria de protecció de dades si considera que no hem tractat les seves dades de manera lícita o que no hem atès les seves sol-licituds o drets.
 
A Espanya, aquesta Autoritat Competent és l'Agencia Española de Protección de Datos.

7. Confidencialitat i Seguretat en el tractament de dades

Les seves dades personals són molt importants per nosaltres, i ens comprometem a tractar-les amb la màxima confidencialitat i discreció, així com a implementar totes les mesures de seguretat que considerem oportunes i raonables.

En aquest sentit, SERVIHABITAT declara i garanteix que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris.

8. Xarxes socials

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells hi hem creat diferents perfils de SERVIHABITAT.

Tots els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o grups que SERVIHABITAT tingui en diferents xarxes socials. 

No obstant això, ha de tenir en compte que, tret que li sol-licitem les seves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les seves dades pertanyeran a la Xarxa Social corresponent, per la qual cosa li recomanem que llegeixi detingudament les seves condicions d'ús i polítiques de privadesa, així com que s'asseguri de configurar les seves preferències quant al tractament de les dades.

9.Transferències Internacionals

A SERVIHABITAT mantenim les seves dades a la Unió Europea (UE) o l'Espai Econòmic Europeu (EEE). 

Si en un futur, les haguéssim de facilitar a proveïdors de servei que es trobin en altres països, bé per necessitat de prestar-li el servei sol-licitat, o bé per poder proporcionar-li el servei amb els més alts estàndards de qualitat, SERVIHABITAT es compromet a aplicar totes les mesures i controls per garantir i protegir el tractament de les seves dades personals, com per exemple:

 • Comunicació a països que, malgrat no formar part de la UE o l'EEE, han estat considerats per la Comissió Europea com a països que disposen d'una normativa de protecció de dades que garanteix un nivell de seguretat similar a l'aplicable a Europa.
 • Clàusules Contractuals Tipus de la Comissió Europea: El regulador europeu ha previst que tercers països no tinguin una normativa de protecció de dades similar a l'aplicable a Europa, per la qual cosa ha desenvolupat models de contracte destinats a assegurar que les companyies de països que no formen part de la UE o l'EEE compleixin amb un nivell de protecció similar. SERVIHABITAT signarà aquests contractes sempre que no existeixi una alternativa equivalent que garanteixi la protecció de les seves dades personals.
 • Normes corporatives vinculants: Són normes que aproven les empreses i que són revisades i aprovades per Autoritats de Control, i que asseguren que l'empresa a qui facilitem les seves dades compleix, en qualsevol país, amb un nivell de protecció adequat.
 • Certificacions: En determinats casos, l'empresa a la qual facilitem les dades podrà comptar amb Certificacions de protecció de dades que garanteixin un correcte ús de les seves dades conforme a la normativa vigent.

10. Destinataris de les dades personals

No compartirem dades amb cap tercer, excepte aquells proveïdors que ens prestin un servei (per exemple, manteniment de la pàgina web, serveis de suport, etc.), o amb aquells sobre els que, prèviament, l'hàgim informat i ens hagi prestat el seu consentiment (per exemple, perquè us puguin oferir serveis relacionats amb els actius del vostre interès, com ara finançament).

 

11. Contacte amb SERVIHABITAT

Si té alguna consulta o dubte sobre el tractament de les seves dades personals, si us plau, posi's en contacte amb nosaltres a través:

 1. Dades de contacte del DPO cumplimientonormativo@servihabitat.com
 2. Correu postal dirigit a Carretera d'Esplugues, 225 08940 - Cornellà de Llobregat.

 

Propietat intel-lectual i industrial

El portal, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel-lectual, dels quals Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. és titular o llicenciatari legítim.

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de Servihabitat quan l'origen o la titularitat no li correspongui.

 

Usos prohibits i permesos

Es prohibeix qualsevol modalitat d'explotació, inclosa tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius que s'han esmentat abans sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot constituir una infracció digna de sanció per part de la legislació vigent.

No obstant això, al seu compte i risc, l'usuari pot descarregar o fer una còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel-lectual o industrial de Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització ni cap llicència sobre els drets de propietat de Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U.

Es prohibeix, tret dels casos en què Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Servihabitat diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL http://www.servihabitat.com/, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de Servihabitat o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix, Servihabitat és titular d'una llicència d'explotació exclusiva del nom de domini http://www.servihabitat.com/ i tots els que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc. La utilització indeguda d'aquests noms en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i es perseguirà pels mitjans que preveu la Llei.

 

Responsabilitats

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de Servihabitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

Així mateix, Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixin mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de Servihabitat, tret que Servihabitat ho autoritzi expressament. No obstant això, Servihabitat es compromet a fer tot el que sigui possible per evitar que al seu lloc web hi hagi continguts il-lícits i, en cas que s'assabenti efectivament d'aquests continguts, es compromet a eliminar-los o impedir-hi l'accés.

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis que s'ofereixen o es presten a través del portal de Servihabitat per part de terceres societats, persones, col-laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al mateix grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i els usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel-lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il-lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Servihabitat; (ii) intromissions il-legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Servihabitat; (iv) errors de seguretat o navegació produïts d'un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.