Avís Legal

En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i altres normes d'aplicació legal, s'informa als usuaris del portal de les dades d'informació general següents:

La societat Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. amb CIF B-66082629, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 37153, foli 143 i full M-663089, domiciliada a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, és titular de la llicència d'explotació del domini http://www.servihabitat.com/. Aquesta societat presta a diferents societats, algunes d'elles del grup La Caixa, determinats serveis de gestió immobiliària com són l'administració, gestió, explotació i comercialització, en venda o arrendament, a excepció de l'arrendament financer, de tota classe de béns immobles propis o de tercers, en els termes més amplis i a través de qualsevol mitjà, incloent el canal d'Internet, mitjançant la gestió i explotació de pàgines web; també l'adquisició, tinença i alienació de tota classe de béns immobles.

Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no és titular de cap dels immobles que es comercialitzen en aquest portal. Els propietaris dels immobles que li han confiat la comercialització dels seus immobles són tant societats del grup La Caixa com altres que no ho són.

L'accés al portal servihabitat.com i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l'acceptació de les condicions que es preveuen en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i els serveis que s'ofereixen des d'aquest portal.

 

Validesa de la informació

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització. Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i s'aplicaran a tots els usuaris del portal des d'aleshores.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a únic objecte proporcionar serveis d'informació comercial, i a través del portal no es pot fer cap transacció que impliqui comerç electrònic, ni tan sols reserves. Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. es reserva el dret d'introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l'accés de manera temporal o permanent.

 

Política general de privacitat

1.Responsable del tractament i delegat de protecció de dades

Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU (d'ara endavant, Servihabitat), amb domicili social a l'avinguda de Burgos, 12, 28036 Madrid, i amb número d'identificació fiscal B-66082629, és el responsable del tractament de les dades que es recullen a través dels diferents formularis que s'habiliten en aquesta pàgina web (d'ara endavant, la web), així com de les que es faciliten per qualsevol altre canal de Servihabitat.

Així mateix, t'informem que en cas que et vulguis posar en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades (d'ara endavant, DPO) per formular qualsevol consulta o dubte respecte al tractament de les teves dades personals, et pots adreçar al DPO mitjançant l'adreça electrònica: cumplimientonormativo@servihabitat.com, o enviant una carta amb la referència "DPO" a la carretera d'Esplugues, 225, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona).

 

2. Finalitats del tractament i legitimació

Servihabitat obté les dades personals per tractar-les amb les finalitats que es detallen a continuació i d'acord amb les bases legítimes del tractament següent:

- Partint del teu consentiment, tractarem les teves dades personals per:

 • Poder atendre les consultes, preguntes o sol-licituds que facis a través dels canals d'atenció o de comunicació que s'identifiquen a la web i, si escau, posar-nos en contacte amb tu, fins i tot a través de mitjans electrònics, com són el correu electrònic, missatge o missatgeria instantània (WhatsApp), per gestionar-les.
 • Enviar-te comunicacions transaccionals i/o comercials per mitjans electrònics, com són el correu electrònic o missatgeria instantània (WhatsApp), adaptades a les teves preferències sobre els nostres productes o serveis, elaborant per a això un perfil comercial a partir de les cerques d'actius que hagis fet de manera prèvia.
 • Gestionar la teva subscripció a la nostra newsletter i enviar-te-la periòdicament a l'adreça electrònica que ens facilitis a aquest efecte.
 • Prestar-te els serveis sol-licitats i gestionar-los.
 • Valorar la teva proposta d'inversió en algun dels actius immobiliaris que conté la nostra cartera.
 • Atendre la teva sol-licitud i proporcionar-te l'assessorament per a les inversions.
 • Gestionar la teva petició de col-laboració perquè comercialitzis els actius immobiliaris que Servihabitat té a la seva cartera. Les dades que es tracten amb aquesta finalitat es tractaran únicament en la teva esfera professional.
 • Quan et registris a la web, ho podràs fer com a professional (inversor) o com a particular. Pots fer aquest registre facilitant-nos directament les dades que se't sol-liciten o bé a través del teu compte de Facebook o Google. En qualsevol cas, les dades personals que se sol-liciten a aquest efecte es tractaran per:
  • Gestionar el teu registre a la web, crear un compte d'usuari i possibilitar els accessos posteriors al teu compte i a les funcionalitats disponibles.
  • Enviar-te informació o posar-nos en contacte amb tu per mitjans electrònics, com són el correu electrònic o la missatgeria instantània (Whatsapp), i telèfon per informar-te sobre els productes immobiliaris respecte dels quals hagis mostrat interès o que compleixin els requisits de cerca que hagis indicat.
  • Informar-te de les possibles variacions de preu respecte dels immobles que ens indiquis.
  • Guardar les teves cerques d'actius immobiliaris per a futures visites a la nostra web i permetre que facis un seguiment dels immobles que marquis com a preferits.
  • Mostrar-te publicitat de Servihabitat d'acord amb les teves preferències a cercadors i xarxes socials.

Les dades que et sol-licitem en cadascun dels formularis que s'habiliten a aquest efecte o telefònicament quan et posis en contacte amb nosaltres a través del canal esmentat són les estrictament necessàries, de manera que en cas que no les facilitis no les podrem tractar amb les finalitats que s'han indicat abans.

En qualsevol moment podràs revocar cadascun dels consentiments prestats, sense que això tingui conseqüències ni influeixi en la resta de les finalitats per a les quals no revoquis el teu consentiment corresponent. Sens perjudici del que s'ha indicat, en cas que revoquis algun dels consentiments esmentats, no podrem atendre, si escau, la teva sol-licitud, mantenir el teu registre, enviar-te comunicacions comercials o newsletter, valorar la teva sol-licitud de col-laboració o prestar-te els serveis sol-licitats.

- En compliment de les obligacions legals a les quals Servihabitat està subjecta, tractarem les teves dades personals per:

 • Donar compliment a les mesures de diligència deguda que estableix la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, com a subjecte obligat.

Les dades que et sol-licitem amb aquesta finalitat són les necessàries per donar el compliment adequat a les nostres obligacions legals, de manera que si no ens les facilites, no podrem acceptar ni valorar l'oferta.

- D'altra banda, en cas que siguis un empresari individual o un professional, podrem tractar les teves dades personals a partir de l'interès legítim de Servihabitat per a la finalitat següent:

 • Convidar-te als esdeveniments professionals de Servihabitat que podrien ser del teu interès, en què l'interès legítim perseguit per Servihabitat sigui el d'establir una possible relació de negoci o mantenir l'existent.

Les dades personals que et sol-licitem amb aquesta finalitat són les estrictament necessàries per convidar-te i gestionar l'esdeveniment professional en qüestió.

- Tractarem les teves dades personals per a les finalitats següents a partir de la relació contractual que mantinguis amb Servihabitat o de mesures precontractuals:

 • Gestionar la relació comercial, contractual o de qualsevol índole que mantinguis amb Servihabitat. Les dades que se sol-licitin en el marc de qualsevol relació comercial o contractual que mantinguis amb Servihabitat són les estrictament necessàries per gestionar i mantenir la relació esmentada, de manera que, si no ens les facilites, podrem resoldre la relació sense que d'això en derivi cap responsabilitat per a Servihabitat ni dret a favor teu. Així mateix, les dades que et sol-licitem per adoptar qualsevol mesura precontractual que sol-licitis seran les necessàries per poder-la dur a terme, de manera que si no ens les facilites, no la podrem adoptar, sense que d'això en derivi cap responsabilitat per a Servihabitat ni dret a favor teu.

 

3. Obligatorietat de proporcionar certes dades personals i de la seva actualització.

Procedència de les dades.

Les dades personals que se't sol-licitin seran les estrictament necessàries per a les diferents finalitats que s'indiquen en aquest document.

Comptem amb el teu compromís que les dades que ens comparteixis i que siguin objecte del tractament siguin exactes i veraces i que ens comuniquis qualsevol canvi que s'hi produeixi a l'adreça que consta a l'apartat 7.

Servihabitat garanteix que, quan ens ho comuniquis, les teves dades es rectificaran. Per això, es donarà per vàlida qualsevol comunicació de Servihabitat adreçada a les dades de contacte que ens hagis facilitat en cada moment.

Així mateix, t'informem que, quan hagi prestat el teu consentiment, les teves dades identificatives i de contacte podran procedir dels nostres col-laboradors, per a que ens posem en contacte amb tu, inclòs per Mitjans digitals, informant-te sobre els nostres productes, activitats i serveis.

 

4. Enviament de comunicacions comercials

Servihabitat, en el marc de la seva activitat comercial, et pot facilitar recursos de registre o subscripció a notícies o a informació comercial de la companyia. Aquests recursos estaran sempre subjectes al teu consentiment perquè te les puguem enviar.

En cas que ens hi hagis autoritzat, Servihabitat et podrà enviar contingut publicitari en funció de les alertes que hagis configurat sobre productes, activitats i serveis a través de mitjans electrònics, com ara el correu electrònic o l'ús de missatgeria instantània (WhatsApp).

Podràs revocar el teu consentiment a rebre comunicacions comercials en qualsevol moment, d'acord amb l'apartat 7 d'aquesta política.

 

5. Decisions automatitzades i elaboració de perfils

Per a alguns serveis podem utilitzar mitjans automatitzats per tractar les dades personals, de manera que en determinades decisions es prenen de manera automàtica sense intervenció humana. No obstant això, aquesta elaboració de perfils no implica efectes jurídics o similars i les dades personals que es tracten que són les estrictament necessàries.

Per exemple, en cas que tinguis productes seleccionats a preferits o comunicacions que t'informin que l'immoble segueix en venda o lloguer.

 

6. Durada del tractament i termini de conservació

Les dades que es tractin amb el teu consentiment es tractaran i es conservaran mentre no revoquis el consentiment esmentat, a excepció de les que es tractin per atendre les consultes, preguntes o sol-licituds que facis a través dels canals d'atenció o de comunicació que s'identifiquen en aquesta web o telefònicament, les quals únicament es conservaran mentre siguin necessàries per atendre't.

Les dades personals relacionades amb el teu compte d'usuari registrat al portal es conservaran mentre no sol-licitis la supressió del compte esmentat.

Les dades que es tractin en compliment de la normativa aplicable en matèria de blanqueig de capitals es tractaran i es conservaran pel termini que s'hi estableix.

Les dades personals que s'utilitzin d'acord amb l'interès legítim que es persegueix mentre no t'oposis al tractament.

Per la seva part, les dades que es tractin en el marc de la relació contractual que mantinguis amb Servihabitat o per a l'aplicació de mesures precontractuals es tractaran mentre duri la relació esmentada o s'executi la mesura precontractual i, posteriorment, es conservaran durant el termini de prescripció de les accions i responsabilitats que derivin de la relació esmentada.

En qualsevol cas, tant en cas que ens sol-licitis que suprimim el teu compte, a través de l'enllaç següent disponible aquí, com en cas que ens sol-licitis que eliminem les teves dades i/o revoquis el consentiment prestat, a través dels mitjans que s'indiquen a l'apartat 7 d'aquesta política, una vegada s'hagin suprimit, les teves dades personals es conservaran degudament bloquejades durant el termini de prescripció de les actuacions legals, la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions que derivin del tractament.

 

7. Drets de la persona titular de les dades

Pots revocar el teu consentiment i/o exercir els teus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició davant de Servihabitat, adreçant la teva sol-licitud per escrit amb la referència "Dades personals2 a la carretera d'Esplugues, 225, 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), o mitjançant l'enviament d'un missatge electrònic a protecciondatos@servihabitat.com, especificant quin dret vols exercir.

A continuació, pots consultar cada dret per facilitar-te'n l'exercici:

 1. Dret d'accés: tens dret a saber quines són les dades personals que tractem sobre tu i les finalitats amb les quals les tractem.
 2. Dret de rectificació: ens pots sol-licitar la rectificació de les teves dades personals en qualsevol moment si les que consten en els nostres registres són errònies.
 3. Dret de supressió: en qualsevol moment pots sol-licitar que les teves dades personals se suprimeixin dels nostres sistemes.
 4. Dret d'oposició: et pots oposar al tractament de les teves dades en relació amb qualssevol de les finalitats amb les quals les tractem.
 5. Dret de limitació del tractament: pots sol-licitar la limitació del tractament en els casos següents:
  • Si consideres que les dades que mantenim sobre tu no són correctes o exactes.
  • Si consideres que no estem tractant les teves dades de manera legítima, però prefereixes que en limitem el tractament a la seva eliminació.
  • Si les dades que mantenim ja no ens són necessàries segons la finalitat per a la qual les recollim, però necessites que les conservem per interposar reclamacions legals.
  • Si després d'exercir el dret d'opzsició a algun tractament, estàs pendent de resposta sobre això per part nostra.
 6. Dret a la portabilitat de les dades: tens dret a sol-licitar, sempre que sigui possible de manera tècnica i raonable, que les dades personals que ens hagis proporcionat directament es comuniquin a un altre responsable del tractament.

Així mateix, t'informem que pots exercir el teu dret de reclamació davant de l'autoritat de control competent (a Espanya és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades) al lloc web (www.aepd.es).

 

8. Xarxes socials

Les xarxes socials formen part del dia a dia de molts usuaris d'Internet, i per a ells hi hem creat diferents perfils de Servihabitat.

Tots els usuaris tenen l'oportunitat d'unir-se a les pàgines o els grups que Servihabitat tingui en diferents xarxes socials.

Tanmateix, cal que tinguis en compte que, tret que et sol-licitem les teves dades directament (per exemple, mitjançant accions de màrqueting, concursos, promocions, o qualsevol altra forma vàlida), les teves dades pertanyeran a la xarxa social corresponent, per la qual cosa et recomanem que en llegeixis amb deteniment les condicions d'ús i les polítiques de privacitat, així com que t'asseguris de configurar les teves preferències quant al tractament de les dades.

 

9. Transferències internacionals

A Servihabitat mantenim les teves dades a la Unió Europea (UE) o l'Espai Econòmic Europeu (EEE).

Si en un futur les hem de facilitar a proveïdors de servei que estiguin en un tercer país o en una organització internacional, bé per necessitat de prestar-te el servei sol-licitat, bé per poder-te proporcionar el servei amb els estàndards més alts de qualitat, Servihabitat es compromet a aplicar totes les mesures i els controls per garantir i protegir el tractament de les dades personals esmentades en compliment de la normativa aplicable i a facilitar-te la informació que la normativa exigeix sobre això.

 

10. Persones destinatàries de les dades personals

No compartirem les teves dades amb cap tercer, excepte en les categories de destinataris següents:

 • Amb els proveïdors que ens prestin un servei (per exemple, manteniment del lloc web, serveis de suport).
 • Amb els que, prèviament, t'hàgim informat i ens hi hagis prestat el teu consentiment (per exemple, perquè et puguin oferir serveis relacionats amb els actius del teu interès, com ara finançament).
 • Amb administracions públiques, forces i cossos de seguretat, jutjats i/o tribunals per complir les nostres obligacions legals o per a actuacions legals o la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions que derivin del tractament.

 

11. Modificació de la política de privacitat

Servihabitat pot actualitzar aquesta política de privacitat amb la periodicitat que consideri oportuna i al seu propi criteri o bé per adaptar-la a canvis legislatius o doctrinals. T'informarem dels canvis esmentats i de les actualitzacions mitjançant la seva publicació a la web o bé comunicant-t'ho a través de les dades de contacte de què disposem, quan les modificacions ho requereixin, d'acord amb la normativa aplicable.

Data de l'última actualització: 17/05/2022


Propietat intel-lectual i industrial
El portal, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel-lectual, dels quals Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. és titular o llicenciatari legítim.
Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de Servihabitat quan l'origen o la titularitat no li correspongui.
 


Usos prohibits i permesos
Es prohibeix qualsevol modalitat d'explotació, inclosa tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius que s'han esmentat abans sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L'incompliment d'aquesta prohibició pot constituir una infracció digna de sanció per part de la legislació vigent.
No obstant això, al seu compte i risc, l'usuari pot descarregar o fer una còpia d'aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel-lectual o industrial de Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització ni cap llicència sobre els drets de propietat de Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U.
Es prohibeix, tret dels casos en què Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de Servihabitat diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l'adreça URL http://www.servihabitat.com/, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de Servihabitat o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.
Així mateix, Servihabitat és titular d'una llicència d'explotació exclusiva del nom de domini http://www.servihabitat.com/ i tots els que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc. La utilització indeguda d'aquests noms en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i es perseguirà pels mitjans que preveu la Llei.
 


Responsabilitats
Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no garanteix l'accés continuat, ni la visualització correcta, descàrrega o utilitat dels elements i la informació que contenen les pàgines del portal de Servihabitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.
Així mateix, Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixin mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o els signes distintius de Servihabitat, tret que Servihabitat ho autoritzi expressament. No obstant això, Servihabitat es compromet a fer tot el que sigui possible per evitar que al seu lloc web hi hagi continguts il-lícits i, en cas que s'assabenti efectivament d'aquests continguts, es compromet a eliminar-los o impedir-hi l'accés.
Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. no assumeix cap responsabilitat pel que fa a la informació, continguts de tota mena, productes i serveis que s'ofereixen o es presten a través del portal de Servihabitat per part de terceres societats, persones, col-laboradors, usuaris o entitats, encara que pertanyin al mateix grup econòmic i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i els usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel-lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il-lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; i (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que siguin aplicables.
Servihabitat Serveis Immobiliaris, S.L.U. tampoc assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïdes per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de Servihabitat; (ii) intromissions il-legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol mena i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de Servihabitat; (iv) errors de seguretat o navegació produïts d'un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades.