Local en venda en avda. de tejeda..., las palmas, {4}

/

Ha baixat un 11% 25.800€ 23.000€

REF. 60416073

Local en venda en avda. de tejeda..., san fernando (maspalomas), las palmas

san fernando (maspalomas), las palmas Veure en mapa
 • 26m2

Wow! Venda especial

Un nou mètode per a la compra del teu immoble:

 1. Contacta
 2. Visita'l o informa-te'n
 3. Decideix-te
 4. Fes la teva licitació. El preu mínim és el que es publica en aquesta fitxa.
Més informació

Temps restant per a fer una oferta per l'immoble:

Característiques

 • 26m2 superfície
 • Construït el 2000
 • Per reformar
 • Ús comercial
 • Ús predominant: Comerç minorista
 • 100% construït
 • 2 plantes de local
 • 3m d'alçada lliure
 • 6m de profund
 • Metres façana: 4 m

Descripció

Local d?ús comercial situat a la segona planta del Centre Comercial Ronda. Al costat de l'Avinguda Tirajana, una zona d'afluència de vianants i trànsit rodat, amb tots els serveis bàsics a la vostra disposició. Disposa de fàcil accés mitjançant transport públic i carretera GC-500. Sol·liciteu més informació sense compromís.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

avda. de tejeda..., san fernando (maspalomas), las palmas

Finca

 • Ascensor
 • 1 accés
 • 4metres façana

Propietari de l'immoble

0731

Que no t'ho prenguin

Vist per 49 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 3 persones.

Informació de la zona

Municipi: San Fernando (maspalomas)

Província: Las Palmas

Nre. d'habitants: 53.829

Superfície: 334,05 km2

/

San Fernando és un districte localitzat al nord de Maspalomas, dins del municipi de San Bartolomé de Tirajana. Tot i pertànyer a Maspalomas i estar a poca distància de la Playa del Inglés, no es tracta del típic destí turístic.

 • Habitants: 53.829
 • Nombre de llars: 29.980
 • Edat mitjana de les persones: 39 anys
 • % estrangers: 30%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 17%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 3,7
 • Nombre de farmàcies: 60
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 20
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 7
 • Nombre de parades de metro / tramvia / bus: 2
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 2
Distància fins a la capital de província: 53,9km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 26/09/2023

0731

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Buildingcenter, S.A.U., societat amb domicili social a Paseo de Recoletos 37 Esc.6, 28004 Madrid i CIF número A-63106157, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 36764, foli 85, full M-658683.

Comercialitzador: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U., amb domicili a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37153, Foli 143, Full M-663089.

Condicions promocionals

Condicions de la promoció vàlides per a immobles identificats a www.servihabitat.com. Els descomptes no es poden acumular a cap altra oferta o promoció. Els descomptes s'apliquen, si és el cas, segons s'indica respecte de cada immoble per a les noves ofertes presentades entre el 20/09/2023 i el 15/11/2023, tots dos inclosos, i quan, una vegada les accepti la propietat, i sempre que l'ofertor faciliti tota la documentació i informació que se li requereix a l'efecte de donar compliment a la política de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme de la futura venedora, que la venedora haurà de validar i aprovar prèviament, la formalització es porti a terme en el termini de 45 dies naturals, sense que en cap cas la data de formalització pugui superar el 30/12/2023,inclòs. Els descomptes s'apliquen únicament al preu de compra (això és, exclosos impostos i despeses). Els impostos i les despeses són a càrrec del comprador. Més informació, a www.servihabitat.com o en e l 942 049 000.


Els immobles identificats amb la denominació comercial "WOW VENDA ESPECIAL" al web de Servihabitat (www.servihabitat.com) es comercialitzaran mitjançant el sistema de subhasta al millor postor amb subjecció als següents TERMES I CONDICIONS.

Recomanem que els llegeixi amb deteniment i que descarregui o imprimeixi aquest document per conservar-lo, ja que el seu ús implica l'acceptació de les condicions següents per a participar en la subhasta i l'usuari declina fer-hi qualsevol reclamació.

1. DESENVOLUPAMENT DE LA SUBHASTA.

El procés de comercialització mitjançant subhasta inclourà les fases successives següents: (i) comercialització de l'immoble; (ii) presentació d'oferta i ingrés de fiança; (iii) alta i registre d'usuari; (iv) presentació de licitacions; (v) anàlisi d'ofertes i licitacions; i (vi) adjudicació.

2. PROCEDIMENT DE REGISTRE I ALTA D'USUARI.

2.1 Podran participar en la subhasta aquelles persones, físiques o jurídiques, amb capacitat legal per a contractar de conformitat amb la legislació espanyola (l'"Interessat").

2.2 Per a participar en el procés de comercialització i poder arribar a accedir a la subhasta, l'Interessat haurà d'establir contacte amb l'assessor immobiliari (l'"Assessor") que desigini SERVIHABITAT, que s'encarregarà d'informar-lo i d'atendre les eventuals consultes que necessiti, així com d'organitzar la visita a l'immoble.

L'Assessor facilitarà a l'Interessat tota la informació sobre l'immoble del seu interès, així com la documentació necessària que calgui aportar per a poder participar en el procés de licitació

2.3 L'Interessat haurà de formalitzar el seu interès en la participació del procés de licitació mitjançant:

2.3.1 La presentació davant l'Assessor d'un document d'oferta (l'"Oferta"), en el qual es recolliran els termes i les condicions de la futura compra de l'immoble per al cas que resulti adjudicatari després de la seva participació en el procés de subhasta, i posteriorment haurà d'efectuar la proposta de preu de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 3 d'aquest document. En cas que l'Interessat, després del procés de licitació, resulti adjudicatari de l'immoble, l'Oferta passarà a ostentar la naturalesa jurídica de fiança en el moment en què Servihabitat en comuniqui l'acceptació (la "Fiança").

2.3.2 L'ingrés d'una fiança (d'ara endavant, la "Fiança"), que oscil·larà entre 1.500 € i 3.000 € en funció de la tipologia de l'immoble, es farà en el compte bancari que Servihabitat indiqui a aquest efecte. La Fiança quedarà subjecta al tractament següent:

(i) La Fiança serà reintegrada a l'Interessat en qualssevol dels casos següents: (a) que l'Interessat no arribi a formular cap licitació; (b) que l'Interessat retiri la seva licitació, cas en el qual ha de sol·licitar-ho davant l'Assessor i per escrit abans de la comunicació de l'acceptació de l'Oferta, de conformitat amb el que es preveu en l'apartat 4.2 següent; o (c) que l'Oferta sigui rebutjada per qualsevol circumstància.

(ii) En cas que l'Interessat resulti adjudicatari, la Fiança dipositada s'entendrà lliurada en garantia del compliment de les obligacions de compra assumides. En el moment d'atorgar l'escriptura pública de compravenda, l'import de la Fiança serà reintegrat a l'Interessat.
En cas que, havent resultat l'Interessat adjudicatari i havent-se-li comunicat l'acceptació de l'Oferta, aquest no atorgués l'escriptura de compravenda en els termes i les condicions que es recullen en l'Oferta i pel preu objecte de licitació, la quantitat lliurada en concepte de Fiança se la quedarà per a ell el propietari de l'immoble en concepte de pena per l'incompliment, de manera que la Reserva quedarà sense cap efecte i l'immoble restarà lliure per a la seva transmissió a tercers.

L'import ingressat en concepte de fiança haurà de procedir d'un compte bancari del qual sigui titular el licitador, i així mateix ho haurà de ser del compte bancari indicat a l'efecte de devolució de l'import ingressat, en cas que l'Oferta no resultés acceptada.

 

2.4 Una vegada formalitzada i presentada davant l'Assessor l'Oferta i verificat l'ingrés de la Fiança, l'Interessat podrà participar com a licitador (el "Licitador") en la subhasta d'aquest immoble, i amb aquesta finalitat SERVIHABITAT li facilitarà una contrasenya exclusiva i un enllaç a la pàgina web on podrà efectuar les seves licitacions en el termini conferit.

3. PREU DE SORTIDA. PRESENTACIÓ I MODIFICACIÓ DE LICITACIONS.

3.1 Preu de sortida. El preu de sortida per a la subhasta de cada immoble estarà publicat en l'anunci de l'immoble corresponent a la nostra pàgina web. A partir d'aquest preu, els licitadors podran formular les seves licitacions a l'alça.

3.2 Termini de presentació de licitacions. En l'anunci publicat a la pàgina web, identificat amb la denominació comercial "WOW VENDA ESPECIAL", s'indicarà la data de finalització del termini per a la presentació de licitacions (el "Termini"). El Termini sempre estarà referit a dia i hora (peninsular) espanyola.

Totes les licitacions quedaran registrades en la plataforma en línia a mesura que els licitadors les efectuïn. El sistema registrarà la licitació en el moment en què SERVIHABITAT la rebi, independentment de l'hora en què el Licitador la faci. De manera que per a la realització de les licitacions pot afectar els serveis de què disposi el Licitador (l'accés a internet, l'ample de banda, el terminal, etc.). A l'efecte de la resolució d'aquest procés de subhasta, es tindrà en compte el moment en què es rebin les licitacions als sistemes de Servihabitat.

3.3 Presentació i modificació de licitacions. Dins del Termini, cada Licitador podrà revisar l'import de la seva licitació formulant-ne una altra per un import diferent, sempre per sobre del preu mínim de sortida, mantenint la vigència de la Fiança aportada.

Una vegada formulada la licitació o la modificació d'aquesta, el Licitador rebrà un correu electrònic o un missatge de text de SERVIHABITAT confirmatori de l'import de la seva licitació i del moment en què s'ha rebut.

Una vegada finalitzat el Termini, el Licitador no podrà modificar la licitació que hagués presentat.

4. ANÀLISI D'OFERTES I LICITACIONS. ADJUDICACIÓ.

4.1 Una vegada finalitzat el Termini, SERVIHABITAT disposarà d'un termini màxim de trenta (30) dies comptador des de la finalització del Termini per a analitzar les ofertes i licitacions rebudes, i també per a comprovar el compliment correcte per part dels licitadors de la Política d'Admissió de Clients de Servihabitat.

En el cas que el nombre d'ofertes rebudes fos superior a vint-i-cinc (25), el termini de trenta (30) dies s'ampliarà trenta (30) dies més i es procedirà a comunicar als licitadors l'ampliació de termini indicada.

4.2 Una vegada efectuada l'anàlisi indicada, Servihabitat trametrà un correu electrònic al Licitador que, donant ple compliment a la Política d'Admissió de Clients de Servihabitat explicada en l'apartat 7 següent, hagués presentat la licitació més elevada, en què li indicarà que ha resultat adjudicatari de l'immoble subhastat i que, per tant, l'Oferta que ha presentat ha estat acceptada.

En el supòsit que hi hagués qualsevol conflicte entre dues o més licitacions del mateix import, els licitadors de les quals complissin a més la Política d'Admissió de Clients de Servihabitat, l'adjudicació correspondrà al Licitador del qual s'hagués rebut abans la licitació i, en cas de coincidència en el moment de la recepció, SERVIHABITAT podrà decidir adjudicar-ho segons el seu propi criteri i valoració.

4.3 Finalitzada la subhasta, SERVIHABITAT comunicarà a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris la no acceptació de l'Oferta, i es procedirà a la devolució de la Fiança en els termes que s'estableixen en l'apartat 2.3.2 (i) anterior.

5. RETIRADA D'OFERTES I ANUL·LACIÓ DEL PROCEDIMENT DE SUBHASTA.

5.1 Retirada d'Ofertes. Fins al moment en què es comuniqui l'acceptació de l'Oferta, d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4.2 anterior, l'Interessat podrà anul·lar i deixar sense efecte l'Oferta, cas en el qual SERVIHABITAT procedirà a la devolució de la Fiança en els termes establerts en l'apartat 2.3.2 (i) anterior.

5.2 Anul·lació del procés de subhasta. De la mateixa manera, SERVIHABITAT podrà anul·lar i deixar sense efecte el procés de comercialització mitjançant subhasta, en qualsevol moment abans que es produeixi la comunicació de l'acceptació de l'Oferta d'acord amb el que es preveu en l'apartat 4.2 anterior. En aquest cas, SERVIHABITAT procedirà a la devolució de la Fiança en els termes establerts en l'apartat 2.3.2 (i) anterior.

6. RESPONSABILITAT.

SERVIHABITAT no garanteix la disponibilitat contínua del funcionament del portal i no serà responsable de la interrupció del servei per la caiguda temporal del servidor ni de les possibles omissions, pèrdues d'informació, dades, configuracions, accessos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tinguin origen en problemes tècnics, de comunicacions o omissions humanes causades per tercers o no imputables a SERVIHABITAT ni als tercers que desenvolupen el treball. Així mateix, no es controla amb caràcter previ l'absència de virus o elements en els continguts que puguin produir alteracions en el programari o el maquinari dels usuaris o les persones que visitin la pàgina, per la qual cosa no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se d'aquells.

SERVIHABITAT es reserva el dret de modificar, restringir, cancel·lar o declarar nul·la una subhasta, licitació o venda, quan hi hagi raons suficients que impliquin aquestes accions (per causa d'artificis informàtics, raons tècniques, de seguretat, etc.), i SERVIHABITAT no serà responsable dels perjudicis que això pogués ocasionar.

7. POLÍTICA D'ADMISSIÓ DE CLIENTS

L'Interessat haurà de complir, a l'efecte de l'eventual adjudicació de l'immoble mitjançant procés de subhasta, amb la Política d'Admissió de Clients de Servihabitat i del propietari de l'immoble. A aquest efecte, SERVIHABITAT podrà sol·licitar a l'Interessat, i aquest l'haurà de facilitar, informació i documentació addicional que serveixi per a complementar la identificació i el coneixement del client, així com per a acreditar la seva capacitat econòmica per a efectuar la compravenda i la procedència dels fons utilitzats.

La manca de compliment de la Política d'Admissió de Clients comportarà la no acceptació de l'Oferta i, per tant, la devolució de la Fiança en els termes establerts en l'apartat 2.3.2 (i) anterior.

8. FUR I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el compliment i l'execució d'aquest document, les parts acorden sotmetre's a la legislació espanyola.

Sense perjudici dels drets que puguin assistir l'usuari en la seva condició de consumidor, tota controvèrsia derivada de la subhasta dels immobles se sotmetrà a la competència i jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

9. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Les dades personals que l'usuari subministri per a aquest procés s'incorporaran a un fitxer del qual és responsable SERVIHABITAT. Per a més informació, pot consultar la nostra Política de Privacitat en l'apartat corresponent de la pàgina web.

Contactar

Contactar per Whatsapp