Nau en venda en c. francisco alfonso hidalgo martinez, 52, murcia, {4}

/

Nau en venda en c. francisco alfonso hidalgo martinez, 52, espinardo, murcia

espinardo, murcia Veure en mapa
 • 1.878m2

! Actualment no es pot accedir a aquest immoble.

Si estàs interessat a adquirir-les o en necessites més informació, per favor contacta amb nosaltres telefonant al 942 049 000.

Característiques

 • 1.878m2 superfície
 • Construït el 2006
 • Per reformar
 • Ús industrial
 • Ús/os compatible/s: Petites indústries
 • 100% construït
 • 6m d'alçada lliure
 • Metres façana: 19 m

Descripció

Nave ubicada en el polígono industrial Cabezo Cortado, con último uso de club nocturno, con zona de patio-terraza en fachada principal y distribuida en 2 plantas que constan de sala de fiestas y diferentes suites y habitaciones.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

c. francisco alfonso hidalgo martinez, 52, espinardo, murcia

Finca

 • Sense ascensor
 • 1 accés

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 59 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 4 persones.

Informació de la zona

Municipi: Espinardo

Província: Murcia

Nre. d'habitants: 441.003

Superfície: 885,05 km2

/

Espinardo és un veïnat que pertany al municipi de Múrcia, capital de la Comunitat Autònoma de Múrcia, situat a la part septentrional de la capital. És un veïnat que predomina la funció residencial i on de mitjana viu gent de classe mitja, ja que al 2008 es va crear una urbanització que tenia com a objectiu crear habitatges per a gent jove. Està ben comunicat ja que passa l’autovia de Múrcia i cal destacar com a patrimoni cultural, la Església de San Pedro Apóstol, la Ermita de El Calvario i el antic Palacio de los Marqueses de Espinardo.

 • Habitants: 441.003
 • Nombre de llars: 221.281
 • Edat mitjana de les persones: 38 anys
 • % estrangers: 24%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 7%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,2
 • Nombre d’hospitals: 7
 • Nombre de farmàcies: 327
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 224
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 91
 • Nombre de parades de metro / tramvia / bus: 7
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 26
Distància fins a la capital de província: 94,5km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 04/06/2024

5000

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Coral Homes, SL, societat amb domicili social a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid i CIF número B88178694, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 38172, foli 50, full M-679225.
Comercialitzadora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU, amb domicili a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37153, foli 143, full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp