Sòl urbà consolidat/solar en venda en c. cuartones, 71, granada, {4}

/

Ha baixat un 22% 18.000€ 14.000€

REF. 60581839

Sòl urbà consolidat/solar en venda en c. cuartones, 71, cuevas del campo, granada

cuevas del campo, granada Veure en mapa
 • 250m2

Característiques

 • 250m2 superfície
 • Edificabilitat total: 499 m2t
 • Nombre màxim d'habitatges: 1
 • Ús predominant: Residencial

Descripció

Terreno urbano situado en el municipio de Cuevas del Campo (Granada). Con una superficie de 249.58m2 y destinado a uso residencial unifamiliar vivienda libre. Con referencia catastral 6023832WG0662C0001SR.

Descàrregues

Ubicació de l'immoble

c. cuartones, 71, cuevas del campo, granada

Propietari de l'immoble

5012

Que no t'ho prenguin

Vist per 56 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 11 persones.

Informació de la zona

Municipi: Cuevas Del Campo

Província: Granada

Nre. d'habitants: 1.873

Superfície: 96,64 km2

/

Cuevas del Campo és una localitat i municipi andalús situat a la província de Granada i més concretament a la comarca de Baza. Amb una població d’aproximadament 2.000 habitants, es tracta de la zona amb major extensió d’olivar de la comarca i en són típiques les cases d’estil cova i casa-cova,a part de l’agricultura en destaca de la seva activitat econòmica la cria del conill així com el turisme rural.

 • Habitants: 1.873
 • Nombre de llars: 1.196
 • Edat mitjana de les persones: 45 anys
 • % estrangers: 1%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 19%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0
 • Nombre de farmàcies: 2
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 1
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 1
Distància fins a la capital de província: 116,3km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 26/01/2022

5012

Termes i condicions

La informació continguda en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense avís previ, per la qual cosa s'ha de confirmar en cada cas a través del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos i despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida en el R.D. 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació per subministrar en la compravenda i el lloguer d'habitatge, la normativa autonòmica, el R.D. 235/2013, de 13 d'abril, sobre certificació energètica i la legislació aplicable restant es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid. Tots els productes anunciats en aquest web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Gramina Homes, S.L., societat amb domicili social a Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid i CIF número B88367727, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 39099, foli 140, full M-694666.
Comercialitzador: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U., amb domicili a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37153, Foli 143, Full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp