Terreny urbanitzable en venda en ba. viallan, 190, cantabria, {4}

/

Terreny urbanitzable en venda en ba. viallan, 190, oreña, cantabria

oreña, cantabria Veure en mapa
 • 9.845m2

Característiques

 • 9.845m2 superfície
 • Unifamiliar
 • Ús/os compatible/s: Residencial lliure
 • Gestió urbanística en tramitació
 • 4.440m2 edificables
 • Sectoritzat
 • Classificació urbanística: Sòl urbanitzable sectoritzat
 • Sector PGOU: SECTOR Z5.2
 • Referència Cadastral: 8253001VP0085S0002DW
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Edificabilitat total s/r: 2.510 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 2.510 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 16
 • Tipologia edificatòria: CASA APARELLADA
 • % participació en l’àmbit: 50,40 %
 • Projecte d’urbanització: PENDENT
 • Projecte de reparcel·lació: PENDENT

Descripció

Finca amb part inclosa a sòl urbà consolidat d'uns 1200 m2 i part inclosa en sector denominat Z5.2 de sòl urbanitzable pendent de desenvolupament. Possibilitat de materialitzar 3680 m2c en tipologia unifamiliar. Sòl que actualment no és apte per construir perquè està condicionat a l'execució i/o tramitació d'algun instrument de gestió urbanística, i no ha adquirit la condició de ¿solar¿.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

ba. viallan, 190, oreña, cantabria

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 36 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 7 persones.

Informació de la zona

Municipi: Oreña

Província: Cantabria

Nre. d'habitants: 2.466

Superfície: 46,12 km2

/

Oreña és una localitat càntabra situada i pertanyent al municipi d’Alfoz de Lloredo. Amb una població que no arriba als 1.000 habitants, compta amb 4 Km de costa sense platja i en destaquen del patrimoni la Casa Calderón de l’any 1730, la Casa Torre de Quintana, l’ermita de Nuestra Señora de Guía, l’ermita de San Bartolomé del S. IX, l’ermita de San Tito del S. XI, l’ermita del Sagrado Corazón del S. XX i l’església de San Pedro del S. XVI.

 • Habitants: 2.466
 • Nombre de llars: 1.964
 • Edat mitjana de les persones: 47 anys
 • % estrangers: 1%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 37%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 5,3
 • Nombre de farmàcies: 3
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 3
Distància fins a la capital de província: 32,7km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 27/06/2024

5000

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Coral Homes, SL, societat amb domicili social a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid i CIF número B88178694, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 38172, foli 50, full M-679225.
Comercialitzadora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU, amb domicili a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37153, foli 143, full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp