Terreny urban en venda en urb. vistamar, 155, castellón, {4}

Terreny urban en venda en urb. vistamar, 155, benicarlo, castellón

benicarlo, castellón Veure en mapa
/

Característiques

 • 272m2 superfície

Descripció

Suelo urbanizable sectorizado situado en BENICARLO. Su referencia catastral es 7078322BE7777N0001RA. Se trata de un terreno proindiviso de un 86,70% de propiedad.

Ubicació de l'immoble

urb. vistamar, 155, benicarlo, castellón

Propietari de l'immoble

5012

Informació de la zona

Municipi: Benicarlo

Província: Castellón

Nre. d'habitants: 26.486

Superfície: 48,13 km2

/

Benicarló és un municipi que forma part de la Comarca del Baix Maestrat. Aquest municipi residencial, tradicionalment s’havia dedicat a la producció de vins però a partir dels anys 60, es va començar a desenvolupar la indústria i el turisme va agafar força. Aquest canvi va comportar un augment demogràfic significatiu, construint-se molts habitatges per l’arribada d’emigrants. Com a llocs d’interès, destacar la Capilla del Cristo del Mar, l’Església de Sant Bartolomé i el Poblat Ibèric del Puig de la Nao.

 • Habitants: 26.486
 • Nombre de llars: 18.313
 • Edat mitjana de les persones: 40 anys
 • % estrangers: 9%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 15%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,4
 • Nombre d’hospitals: 1
 • Nombre de farmàcies: 17
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 18
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 8
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 1
Distància fins a la capital de província: 21,3km

Propietari de l'immoble

5012

Actualitzat el 24/05/2020

Termes i condicions

La informació continguda en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense avís previ, per la qual cosa s'ha de confirmar en cada cas a través del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos i despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida en el R.D. 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació per subministrar en la compravenda i el lloguer d'habitatge, la normativa autonòmica, el R.D. 235/2013, de 13 d'abril, sobre certificació energètica i la legislació aplicable restant es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid. Tots els productes anunciats en aquest web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Gramina Homes, S.L., societat amb domicili social a Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid i CIF número B88367727, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 39099, foli 140, full M-694666.
Comercialitzador: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U., amb domicili a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37153, Foli 143, Full M-663089.

Condicions promocionals

Condiciones válidas solo para inmuebles identificados en www.servihabitat.com con el icono de campaña "Precio Negociable" en la ficha del inmueble. Propuesta de precio no vinculante y no acumulable a otras promociones o descuentos. Se entenderá que la propuesta de precio realizada no incluye gastos ni impuestos. Oferta válida en la fecha de publicación del inmueble con el correspondiente texto "Precio Negociable" en este portal web.


Condicions vàlides per a immobles identificats a www.servihabitat.com amb la icona de campanya. VISITA DE L'IMMOBLE: L'oferent que tingui una oferta acceptada pel propietari disposarà d'un termini de 15 dies comptadors des de l'acabament de l'estat d'alarma o, siaquest es manté, des que desapareguin les limitacions a la lliure circulació de les persones per a visitar l'immoble objecte de l'oferta. A fi de deixar constància de la visita, l'oferent haurà de subscriure un document de registre de visita (el #comprovant de visita#) en el moment que aquesta finalitzi. En cas que la visita de l'immoble no tingui lloc en el termini indicat per causa imputable a l'oferent, o si tot i haver-se produït la visita, l'oferent no subscrivís el comprovant de visita al final d'aquesta, el propietari podrà resoldre l'oferta i deixar-la sense efecte, i procedirà a tornar a l'oferent les quantitats que aquest hagués lliurat. DESISTIMENT DE L'OFERTA: Tant l'oferent com el propietari podran desistir de l'oferta sense penalització des de la presentació de l'oferta fins que hagin transcorregut 7 dies comptadors des del dia en què l'oferent hagi visitat l'immoble. Si es produeix el desistiment per qualsevol de les parts en el termini indicat, l'oferta quedarà resolta i es tornaran a l'oferent les quantitats que aquest hagués lliurat. Més informació, a www.servihabitat.com o en el 902 15 01 02.


.

Contactar

Contactar per Whatsapp