Terreny urbanitzable en venda en travesía de mercamurcia - sector zm-sv2-1, 3, murcia, {4}

/

Terreny urbanitzable en venda en travesía de mercamurcia - sector zm-sv2-1, 3, sangonera la verde, murcia

sangonera la verde, murcia Veure en mapa
 • 4.506m2

Característiques

 • 4.506m2 superfície
 • Plurifamiliar
 • Sectoritzat
 • Classificació urbanística: Sòl urbanitzable sectoritzat
 • Sector PGOU: PP ZM-SV2-A (UA II)
 • Referència Cadastral: 8494807XG5989S0001BR
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Edificabilitat total s/r: 3.154 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 3.154 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 28
 • Tipologia edificatòria: PLURIFAMILIAR
 • % participació en l’àmbit: 2,41 %
 • Projecte d’urbanització: PENDENT
 • Projecte de reparcel·lació: PENDENT

Descripció

TERRENY EN TRANSFORMACIÓ URBANITZABLE SECTORITZAT / PROGRAMAT de 4.506 m2 de superficie a SANGONERA LA VERDE, sector PGOU PP ZM-SV2-A (UA II). Edificabilitat màxima assignada s/r després de les gestions i les transformacions urbanístiques pertinents de 3.154 m2t. Percentatge de participació en l'àmbit de 2,41 %.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

travesía de mercamurcia - sector zm-sv2-1, 3, sangonera la verde, murcia

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 56 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 7 persones.

Informació de la zona

Municipi: Sangonera La Verde

Província: Murcia

Nre. d'habitants: 441.003

Superfície: 885,05 km2

/

Sangonera la Verde és un veïnat que pertany al municipi de Múrcia, capital de la Comunitat Autònoma de Múrcia, situat al oest de la capital. És un veïnat residencial situat a prop de la Serra de Carrascoy, on hi ha el Parque Natural Majal Blanco que forma part del veïnat. Com a patrimoni, destacar la Església de Nuestra Señora de los Ángeles, la Ermita de la Santa Cruz i el Parque Natural de Carrascoy y el Valle.

 • Habitants: 441.003
 • Nombre de llars: 221.281
 • Edat mitjana de les persones: 38 anys
 • % estrangers: 24%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 7%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,2
 • Nombre d’hospitals: 7
 • Nombre de farmàcies: 327
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 224
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 91
 • Nombre de parades de metro / tramvia / bus: 7
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 26
Distància fins a la capital de província: 71,1km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 31/12/2023

5000

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Coral Homes, SL, societat amb domicili social a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid i CIF número B88178694, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 38172, foli 50, full M-679225.
Comercialitzadora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU, amb domicili a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37153, foli 143, full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp