Terreny urban per construir en venda en c. riuco de santiago, 48a, cantabria, {4}

/

Terreny urban per construir en venda en c. riuco de santiago, 48a, santiago de cartes, cantabria

santiago de cartes, cantabria Veure en mapa
 • 1.765m2

Característiques

 • 1.765m2 superfície
 • Ús residencial
 • Llicència d'obres
 • Classificació urbanística: Urbà
 • Referència Cadastral: 4084101VN1938S0001ZZ
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Edificabilitat total s/r: 4.429 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 4.429 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 47
 • Tipologia edificatòria: PLURIFAMILIAR

Descripció

1 solar de 1765 m2. Uso mayoritario residencial, de 4429 m2 de edificabilidad total, y con un máximo de 47 viviendas.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

c. riuco de santiago, 48a, santiago de cartes, cantabria

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

10 persones han contactat

Desat com a preferit per 8 persones.

Informació de la zona

Municipi: Santiago De Cartes

Província: Cantabria

Nre. d'habitants: 5.733

Superfície: 18,89 km2

Santiago de Cartes és una localitat del municipi de Cartes, comunitat autònoma de Cantabria i es troba a 31 metres d’altitud respecte el nivell del mar. Del lloc destaca el mercat que acull cada diumenge al matí, amb una afluència de públic que desborda habitualment tant els establiments com les carreteres properes a la localitat.

 • Habitants: 5.733
 • Nombre de llars: 2.950
 • Edat mitjana de les persones: 35 anys
 • % estrangers: 2%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 7%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,7
 • Nombre de farmàcies: 1
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 3
Distància fins a la capital de província: 29,8km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 18/04/2024

5000

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Coral Homes, SL, societat amb domicili social a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid i CIF número B88178694, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 38172, foli 50, full M-679225.
Comercialitzadora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU, amb domicili a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37153, foli 143, full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp