Terreny urban per construir en venda en ba. puente san miguel, 244a, cantabria, {4}

/

Terreny urban per construir en venda en ba. puente san miguel, 244a, puente san miguel, cantabria

puente san miguel, cantabria Veure en mapa
 • 833m2

Característiques

 • 833m2 superfície
 • Ús/os compatible/s: Terciari comercial
 • Classificació urbanística: Urbà
 • Referència Cadastral: 2012048VP1021S0001TD
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Altres usos: Terciari comercial
 • Edificabilitat total s/r: 2.160 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 1.680 m2
 • Edificabilitat altres usos: 480 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 15
 • Tipologia edificatòria: PLURIFAMILIAR

Descripció

PARCEL·LA URBANA o SOLAR de 833 m2 de superfície a PUENTE SAN MIGUEL amb una edificabilitat màxima desenvolupable s/r de s/r de 2.160 m2t Ús principal 1.680 m2t i 480 m2t altres usos.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

ba. puente san miguel, 244a, puente san miguel, cantabria

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 52 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 4 persones.

Informació de la zona

Municipi: Puente San Miguel

Província: Cantabria

Nre. d'habitants: 8.318

Superfície: 32,09 km2

Puente San Miguel és una localitat i capital del municipi de Reocín, sent la localitat més important i amb major població. Es troba a 31 quilòmetres de Santander i dota de bones comunicacions tant per carretera com per ferrocarril. Es troba el Jardí de la Finca declarat com a Jardí Històric al 1986, i la Casa de Juntas.

 • Habitants: 8.318
 • Nombre de llars: 3.986
 • Edat mitjana de les persones: 41 anys
 • % estrangers: 3%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 5%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 1,3
 • Nombre de farmàcies: 3
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 2
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 1
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 1
Distància fins a la capital de província: 30km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 18/04/2024

5000

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Coral Homes, SL, societat amb domicili social a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid i CIF número B88178694, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 38172, foli 50, full M-679225.
Comercialitzadora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU, amb domicili a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37153, foli 143, full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp