Terreny urban per construir en venda en ba. allendelagua, 35b, cantabria, {4}

/

Terreny urban per construir en venda en ba. allendelagua, 35b, allendelagua, cantabria

allendelagua, cantabria Veure en mapa
 • 1.588m2

Característiques

 • 1.588m2 superfície
 • Classificació urbanística: Urbà
 • Referència Cadastral: 0248308VP8004N0001LJ
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Edificabilitat total s/r: 794 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 794 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 6
 • Tipologia edificatòria: CASA AÏLLADA

Descripció

PARCEL·LA URBANA o SOLAR de 1.588 m2 de superfície a ALLENDELAGUA amb una edificabilitat màxima desenvolupable s/r de s/r de 794 m2t

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

ba. allendelagua, 35b, allendelagua, cantabria

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 59 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 6 persones.

Informació de la zona

Municipi: Allendelagua

Província: Cantabria

Nre. d'habitants: 31.901

Superfície: 96,82 km2

/

Allendelagua és una petita localitat, situada a pocs quilòmetres, que pertany al municipi de Castro Urdales. Destaca la Torre Medieval de los Templarios que està declarada com a Be d’Interès Cultural.

 • Habitants: 31.901
 • Nombre de llars: 26.494
 • Edat mitjana de les persones: 39 anys
 • % estrangers: 2%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 33%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,6
 • Nombre de parcs urbans: 1
 • Nombre de farmàcies: 13
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 9
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 4
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 2
Distància fins a la capital de província: 71,6km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 18/04/2024

5000

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Coral Homes, SL, societat amb domicili social a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid i CIF número B88178694, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 38172, foli 50, full M-679225.
Comercialitzadora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU, amb domicili a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37153, foli 143, full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp