Terreny urban per construir en venda en carretera alicante, sn, murcia, {4}

/

Ha baixat un 25% 200.000€ 150.000€

REF. 60581671

Terreny urban per construir en venda en carretera alicante, sn, esparragal, el, murcia

esparragal, el, murcia Veure en mapa
 • 467m2

Característiques

 • 467m2 superfície
 • Plurifamiliar
 • Ús/os compatible/s: Terciari comercial
 • Classificació urbanística: Urbà
 • Referència Cadastral: 8014103XH6181N0001UI
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Altres usos: Terciari comercial
 • Edificabilitat total s/r: 2.165 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 1.765 m2
 • Edificabilitat altres usos: 400 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 14
 • Tipologia edificatòria: PLURIFAMILIAR

Descripció

Terreny urbà situat a Azarbe. La seva referència cadastral és 8014103XH6181N0001UI. Sòl que actualment no és apte per construir perquè està condicionat a l'execució i/o tramitació d'algun instrument de gestió urbanística, i no ha adquirit la condició de ¿solar¿.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

carretera alicante, sn, esparragal, el, murcia

Propietari de l'immoble

5012

Que no t'ho prenguin

Vist per 627 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 3 persones.

Informació de la zona

Municipi: Esparragal, El

Província: Murcia

Nre. d'habitants: 441.003

Superfície: 885,05 km2

/

El Esparragal és un veïnat que pertany al municipi de Múrcia, capital de la Comunitat Autònoma de Múrcia, situat a la part nord-est de la capital. És un veïnat residencial caracteritzat per la seva gran bellesa del seu paisatge agrari de llimoners i hortalisses. Com a patrimoni cultural destacar la Església de Nuestra Señora de Los Ángeles, Los Cuadros i la ruta turística de Los Cuadros.

 • Habitants: 441.003
 • Nombre de llars: 221.281
 • Edat mitjana de les persones: 38 anys
 • % estrangers: 24%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 7%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,2
 • Nombre d’hospitals: 7
 • Nombre de farmàcies: 327
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 224
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 91
 • Nombre de parades de metro / tramvia / bus: 7
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 26
Distància fins a la capital de província: 9,5km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 26/06/2024

5012

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Gramina Homes, S.L., societat amb domicili social a Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid i CIF número B88367727, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 39099, foli 140, full M-694666.
Comercialitzador: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U., amb domicili a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37153, Foli 143, Full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp