Varis en venda en carretera general, 103, asturias, {4}

/

Varis en venda en carretera general, 103, san martin de oscos, asturias

san martin de oscos, asturias Veure en mapa
  • 1.032m2

Característiques

  • 1.032m2 superfície
  • Construït el 1930
  • Última reforma el 1970
  • Per reformar
  • 100% construït

Descripció

Hotel rural compost per tres edificis situat al municipi asturià de Sant Martí d'Oscos. L'actiu es compon d'un hotel rural anomenat "La Marquesita" que, actualment, es troba en inactivitat, al nucli urbà del municipi. L'edifici principal consta de planta baixa i dues plantes altes amb ús d'hostalatge i restaurant, anomenat "La Marquesita" amb recepció, cafeteria-restaurant i habitacions. L?edifici annex, denominat ¿Abolo¿ està destinat a cuines, cambres refrigerades i soterrani per a magatzem i el tercer edifici, al fons de la parcel·la, també està destinat a emmagatzematge. L'immoble és polivalent, tant per les característiques físiques com per la possibilitat urbanística de canvi d'ús.

Descàrregues

  • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

carretera general, 103, san martin de oscos, asturias

Finca

  • Sense ascensor
  • 1 planta sota rasant
  • 3 plantes sobre rasant

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 46 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 3 persones.

Certificat Energètic

No aplica. Precissa reformes importants.

Saber-ne més

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 09/01/2024

5000

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Coral Homes, SL, societat amb domicili social a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid i CIF número B88178694, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 38172, foli 50, full M-679225.
Comercialitzadora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU, amb domicili a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37153, foli 143, full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp