Descomptes i avantatges especials

5%
DESCOMPTE

Descompte aplicable en la compravenda d'habitatges per a clients de CaixaBank pertanyents al col·lectiu Club Ara.

5%
DESCOMPTE

Descompte aplicable en la compravenda o el lloguer de tot tipus d'immobles per a clients de CaixaBank pertanyents al col·lectiu Family.

6%
DESCOMPTE

Descompte aplicable sobre el preu de compravenda o lloguer publicat per a persones físiques i jurídiques propietàries de més de 1.000 accions, dipositades a CaixaBank i adquirides amb un mínim de 6 mesos d'antiguitat el dia de presentació de l'oferta.

5%
DESCOMPTE

Descompte aplicable en la compravenda o el lloguer de tot tipus d'immobles per a clients de CaixaBank pertanyents als col·lectius Banca Privada i Banca Premier.

5%
DESCOMPTE

Descompte aplicable en la compravenda o el lloguer d'habitatges per a clients de CaixaBank pertanyents al col·lectiu ImaginBank amb un mínim de 3 mesos d'antiguitat en la data de presentació de l'oferta.

5%
DESCOMPTE

Descompte aplicable en la compravenda o el lloguer de tota mena d'immobles per a clients de CaixaBank pertanyents al segment Banca Emprenedors (persones jurídiques amb facturació de fins a 2 milions d'euros) amb un mínim de 3 mesos d'antiguitat en la data de presentació de l'oferta.

Descomptes aplicables als immobles propietat de societats pertanyents al Grup CaixaBank identificats en accions www.servihabitat.com amb la icona "Consulta Descomptes", amb l'excepció d'aquells immobles que es trobin arrendats en el moment de formalitzar el document d'oferta de compravenda. Per tant, s'exclou d'aquesta promoció qualsevol producte no publicat a www.servihabitat.com i aquells immobles que, tot i estar-hi publicats i identificats amb la icona indicada més amunt, es trobin arrendats en el moment de la subscripció de l'oferta de compravenda per part de l'oferent. Els descomptes oferts seran aplicables únicament al preu de compra (això és, exclosos impostos i despeses), en cas de compravenda, i a l'import de la renda (això és, exclòs qualsevol altre import a càrrec de l'arrendatari), en cas de lloguer. Oferta especial vàlida fins al 31-12-2020, no acumulable a altres promocions, ofertes o descomptes de Servihabitat, ni a ofertes acceptades per import inferior al preu publicat. Els descomptes s'aplicaran sobre els immobles i el tipus de comercialització que es detallen en les condicions de l'oferta indicades en cada cas. NRI: 2812-2019/16038.