Obra aturada en venda en c. teniente martinez, s/n, murcia, {4}

/

Obra aturada en venda en c. teniente martinez, s/n, puerto lumbreras, murcia

puerto lumbreras, murcia Veure en mapa
 • 490m2
 • Garatge

Característiques

 • 490m2 superfície
 • Número de garatge: 15
 • Construït el 2017

Descripció

Plaza de parking situada en LORCA de 17,12 m²

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

c. teniente martinez, s/n, puerto lumbreras, murcia

Inclou

 • Plaça de garatge

Propietari de l'immoble

5012

Que no t'ho prenguin

Vist per 54 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 7 persones.

Informació de la zona

Municipi: Puerto Lumbreras

Província: Murcia

Nre. d'habitants: 14.874

Superfície: 144,92 km2

/

Puerto Lumbreras és un municipi que forma part de la Comarca del Alto Guadalentín, a prop de la Rambla Nogalte, situat en un nus de comunicacions ja que passen les carreteres A-7 i A-91. La principal activitat econòmica és l’agricultura, destacant el sector de les fruites i de les flors. Com a patrimoni destacar l’Església de Nuestra Señora del Rosario, el Castell de Nogalte, la Torre del Obispo i la Casa de los Duendes.

 • Habitants: 14.874
 • Nombre de llars: 7.768
 • Edat mitjana de les persones: 39 anys
 • % estrangers: 15%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 3%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,3
 • Nombre d’hospitals: 1
 • Nombre de farmàcies: 9
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 9
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 1
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 1
Distància fins a la capital de província: 90,2km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 22/03/2024

5012

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Gramina Homes, S.L., societat amb domicili social a Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid i CIF número B88367727, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 39099, foli 140, full M-694666.
Comercialitzador: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U., amb domicili a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37153, Foli 143, Full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp