Sòl urbanitzable en venda en poligono plan parcial str 2 peñon del lobo, s/n, granada, {4}

/

Sòl urbanitzable en venda en poligono plan parcial str 2 peñon del lobo, s/n, almuñecar, granada

almuñecar, granada Veure en mapa
 • 9.640m2

Característiques

 • 9.640m2 superfície
 • Edificabilitat total: 2.784 m2t
 • Nombre màxim d'habitatges: 28
 • Unifamiliar
 • Ús predominant: Residencial
 • Gestió urbanística pendent
 • Situat en polígon
 • % Participació en el sector: 14%
 • Sectoritzat

Descripció

1 suelo urbanizable sector de 9640 m2. Uso mayoritario residencial, de2785 m2 de edificabilidad total, y con un máximo de 28 viviendas.

Descàrregues

Ubicació de l'immoble

poligono plan parcial str 2 peñon del lobo, s/n, almuñecar, granada

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 42 persones aquest mes.

11 persones han contactat

Desat com a preferit per 5 persones.

Informació de la zona

Municipi: Almuñecar

Província: Granada

Nre. d'habitants: 27.397

Superfície: 83,4 km2

/

Almuñécar és un municipi que forma part de la Comarca de la Costa Granadina. És un important centre turístic, ubicat entre el mar i la muntanya, que des dels anys 80 s’ha desenvolupat molt gràcies al turisme construint-se hotels i urbanitzacions. Destacar la gran qualitat de les platges, ja que la majoria conten amb tot els serveis, destacant el Cerro Gordo-Maro que és un dels principals atractius turístics. Pel que fa la gastronomia, destacar les costums influïdes dels antics habitants del municipi, com la Cazuela mohína.

 • Habitants: 27.397
 • Nombre de llars: 27.239
 • Edat mitjana de les persones: 41 anys
 • % estrangers: 89%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 52%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 1,5
 • Nombre de parcs urbans: 1
 • Nombre de farmàcies: 21
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 11
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 4
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 1
Distància fins a la capital de província: 77,5km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 19/01/2022

5000

Termes i condicions

La informació continguda en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense avís previ, per la qual cosa s'ha de confirmar en cada cas a través del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos i despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida en el R.D. 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació per subministrar en la compravenda i el lloguer d'habitatge, la normativa autonòmica, el R.D. 235/2013, de 13 d'abril, sobre certificació energètica i la legislació aplicable restant es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid. Tots els productes anunciats en aquest web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Property owned by Coral Homes, S.L., a company with registered address at Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid and Tax Number (CIF) B88178694, entered in the Register of Companies of Madrid in volume 38172, folio 50, page M-679225.
Sold by: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U., with registered office at Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, entered in the Register of Companies of Madrid in volume 37153, folio 143, page M-663089.

 

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp