Sòl urbanitzable en venda en lugar tarabelo, 82, la coruña, {4}

/

Sòl urbanitzable en venda en lugar tarabelo, 82, sada, la coruña

sada, la coruña Veure en mapa
 • 6.428m2

Característiques

 • 6.428m2 superfície
 • Edificabilitat total: 2.314 m2t
 • Ús predominant: Terciari
 • Ús/os compatible/s: Terciari comercial; Terciari oficina
 • % Participació en el sector: 16%
 • Sectoritzat

Descripció

1 suelo urbanizable sector de 6428 m2. Uso mayoritario terciario, de 2314 m2 de edificabilidad total.

Descàrregues

Ubicació de l'immoble

lugar tarabelo, 82, sada, la coruña

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 54 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 6 persones.

Informació de la zona

Municipi: Sada

Província: A Coruña

Nre. d'habitants: 15.150

Superfície: 27,68 km2

/

Sada és un municipi gallec situat a la província de La Corunya, a les Ries Altes. És un poble coster, tradicionalment pesquer, on actualment els principals ingressos provenen de la pesca i cada vegada en una proporció més elevada, del turisme. Destaquen pel seu valor cultural i històric el Lavadero de Riobao, l’edifici modernista de principis del S. XX La Terraza, Pazo de Meirás i el museu Carlos Masida i el Laboratori de Formes.

 • Habitants: 15.150
 • Nombre de llars: 10.248
 • Edat mitjana de les persones: 44 anys
 • % estrangers: 0%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 12%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,3
 • Nombre de farmàcies: 9
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 6
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 3
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 1
Distància fins a la capital de província: 18,8km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 19/01/2022

5000

Termes i condicions

La informació continguda en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense avís previ, per la qual cosa s'ha de confirmar en cada cas a través del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos i despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida en el R.D. 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació per subministrar en la compravenda i el lloguer d'habitatge, la normativa autonòmica, el R.D. 235/2013, de 13 d'abril, sobre certificació energètica i la legislació aplicable restant es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid. Tots els productes anunciats en aquest web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Property owned by Coral Homes, S.L., a company with registered address at Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid and Tax Number (CIF) B88178694, entered in the Register of Companies of Madrid in volume 38172, folio 50, page M-679225.
Sold by: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U., with registered office at Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, entered in the Register of Companies of Madrid in volume 37153, folio 143, page M-663089.

 

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp