Terreny urban per construir en venda en unidad de ejecución ue14 a, s/n, asturias, {4}

/

Terreny urban per construir en venda en unidad de ejecución ue14 a, s/n, lugo de llanera, asturias

lugo de llanera, asturias Veure en mapa
 • 988m2

Característiques

 • 988m2 superfície
 • Unifamiliar
 • Ús/os compatible/s: Residencial lliure
 • Gestió urbanística realitzada
 • Classificació urbanística: Urbà
 • Referència Cadastral: 2041510TP7124S0001WM
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Edificabilitat total s/r: 2.963 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 2.963 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 35
 • Tipologia edificatòria: CASA ADOSSADA

Descripció

PARCEL·LA URBANA o SOLAR de 988 m2 de superfície a LUGO DE LLANERA amb una edificabilitat màxima desenvolupable s/r de s/r de 2.963 m2t

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

unidad de ejecución ue14 a, s/n, lugo de llanera, asturias

Propietari de l'immoble

5000

Que no t'ho prenguin

Vist per 50 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 10 persones.

Informació de la zona

Municipi: Lugo De Llanera

Província: Asturias

Nre. d'habitants: 13.846

Superfície: 107,13 km2

Lugo de Llanera és una localitat que s’ubica dins del terme municipal de Llanera, sent la localitat del municipi més poblada. La principal activitat econòmica és el sector industrial, on Compta amb un dels polígons industrials més importants d’Astúries degut a les bones comunicacions que té ja que Compta amb una estació de ferrocarril. Durant els últims anys s’està convertint en una ciutat dormitori degut a la seva proximitat a Oviedo i a les bones comunicacions.

 • Habitants: 13.846
 • Nombre de llars: 6.966
 • Edat mitjana de les persones: 42 anys
 • % estrangers: 2%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 6%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,2
 • Nombre d’hospitals: 3
 • Nombre de farmàcies: 4
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 6
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 2
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 1
Distància fins a la capital de província: 11,2km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 18/04/2024

5000

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Coral Homes, SL, societat amb domicili social a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid i CIF número B88178694, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid al tom 38172, foli 50, full M-679225.
Comercialitzadora: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU, amb domicili a l'av. de Burgos, 12, 28036 Madrid, i inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, tom 37153, foli 143, full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp