Terreny urban per construir en venda en avda. cantabria, 25, cantabria, {4}

/

Ha baixat un 42% 25.900€ 15.000€

REF. 60581920

Terreny urban per construir en venda en avda. cantabria, 25, reinosa, cantabria

reinosa, cantabria Veure en mapa
 • 273m2

Característiques

 • 1m2 superfície
 • Plurifamiliar
 • Ús/os compatible/s: Hoteler; Residencial lliure
 • Classificació urbanística: Urbà
 • Referència Cadastral: 7720029VN0672S0003HW (+3 RCs)
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Altres usos: Hoteler
 • Edificabilitat total s/r: 192 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 120 m2
 • Edificabilitat altres usos: 72 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 2
 • Tipologia edificatòria: PLURIFAMILIAR

Descripció

PARCEL·LA URBANA o SOLAR de 273 m2 de superfície a REINOSA amb una edificabilitat màxima desenvolupable s/r de s/r de 192 m2t Ús principal 120 m2t i 72 m2t altres usos.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

avda. cantabria, 25, reinosa, cantabria

Propietari de l'immoble

5012

Que no t'ho prenguin

Vist per 60 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 4 persones.

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 19/06/2024

5012

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Gramina Homes, S.L., societat amb domicili social a Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid i CIF número B88367727, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 39099, foli 140, full M-694666.
Comercialitzador: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U., amb domicili a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37153, Foli 143, Full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp