Terreny urban per construir en venda en carretera san javier, 29, murcia, {4}

/

Ha baixat un 37% 120.000€ 75.000€

REF. 60581504

Terreny urban per construir en venda en carretera san javier, 29, torreaguera, murcia

torreaguera, murcia Veure en mapa
 • 524m2

Característiques

 • 524m2 superfície
 • Plurifamiliar
 • Ús/os compatible/s: Terciari comercial
 • Classificació urbanística: Urbà
 • Referència Cadastral: 0253114XH7005S0001WD
 • Ús principal o majoritari: Residencial , 
 • Altres usos: Terciari comercial
 • Edificabilitat total s/r: 2.436 m2
 • Edificabilitat d’ús majoritari: 1.986 m2
 • Edificabilitat altres usos: 450 m2
 • Nombre màxim d’habitatges: 15
 • Tipologia edificatòria: PLURIFAMILIAR

Descripció

PARCEL·LA URBANA o SOLAR de 524 m2 de superfície a TORREAGUERA amb una edificabilitat màxima desenvolupable s/r de s/r de 2.436 m2t Ús principal 1.986 m2t i 450 m2t altres usos.

Descàrregues

 • Fitxa de l'immoble

Ubicació de l'immoble

carretera san javier, 29, torreaguera, murcia

Propietari de l'immoble

5012

Que no t'ho prenguin

Vist per 39 persones aquest mes.

Sigues un dels primers a contactar.

Desat com a preferit per 7 persones.

Informació de la zona

Municipi: Torreaguera

Província: Murcia

Nre. d'habitants: 441.003

Superfície: 885,05 km2

Torreagüera és un veïnat que pertany al municipi de Múrcia, capital de la Comunitat Autònoma de Múrcia, al est de la capital, situat al marge dret del riu Segura, als peus de la Serra de Miravete. És un veïnat residencial on l’activitat que predomina és l’agricultura, seguit pels serveis, a més de un sector industrial petit. Com a llocs d’interès, destacar la Cruz de Miravete, situada al cim de la Serra de Miravete o la Església Parroquial.

 • Habitants: 441.003
 • Nombre de llars: 221.281
 • Edat mitjana de les persones: 38 anys
 • % estrangers: 24%
 • Nivell mitjà d’estudis: Secundari
 • % dedicats a segona residència: 7%
 • Nre. d’hotels per cada 1.000 habitants residents: 0,2
 • Nombre d’hospitals: 7
 • Nombre de farmàcies: 327
 • Nombre d’escoles d’ensenyament primari: 224
 • Nombre d’escoles d’ensenyament secundari: 91
 • Nombre de parades de metro / tramvia / bus: 7
 • Nombre d’estacions de ferrocarril: 26
Distància fins a la capital de província: 7,3km

Propietari de l'immoble

Actualitzat el 15/04/2024

5012

Termes i condicions

La informació que és conté en aquesta pàgina web està subjecta a actualitzacions sense previ avís, per això s'ha de conformar en cada cas per mitjà del 942 049 000. Els preus no inclouen impostos ni despeses a càrrec del comprador. Els productes anunciats poden estar en tràmit d'inscripció en el Registre de la Propietat.

Tota la informació referida al RD 515/1989, de 21 d'abril, sobre protecció dels consumidors quant a la informació que cal subministrar en la compravenda i arrendament d'habitatges; la normativa autonòmica complementària; el RD 390/2021, de 1 juny, sobre certificació energètica dels edificis, i la legislació restant aplicable es troba a disposició dels usuaris a les nostres oficines de l'avinguda de Burgos 12, 28036 Madrid. Tots els productes que s'anuncien en aquesta web els comercialitza Servihabitat.

Dades del propietari i comercialitzador

Immoble propietat de Gramina Homes, S.L., societat amb domicili social a Avenida de Burgos 12, 28036 Madrid i CIF número B88367727, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 39099, foli 140, full M-694666.
Comercialitzador: Servihabitat Servicios Inmobiliarios, S.L.U., amb domicili a Avenida de Burgos, 12, 28036 Madrid, inscrit en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 37153, Foli 143, Full M-663089.

Condicions promocionals

DESTINATARIS DE LA COMERCIALITZACIÓ DE L#IMMOBLE I TRIBUTACIÓ DE LA COMPRAVENDA EN CAS D#ACCEPTACIÓ DE L#OFERTA:L#ofertor declarasaber que la comercialització i venda de l#immoble objecte d#aquesta oferta està condicionada al fet que la tributació de la transmissió de l#objecte d#aquesta quedi, sota qualsevol circumstància, subjecta i no exempta d#IVA/IGIC.Com a conseqüència d#això, l#ofertorefectua i assumeix les declaracions i els compromisos següents:I. En el cas de segons lliuraments d#edificacions i terrenys no edificables (llevat dels que es troben en curs d#urbanització), l#ofertor declara que és empresari professional i que, en relacióamb l#adquisició de l#immoble, compleix els requisits legals per a acollir-se a la renúncia a l#exempció de l#IVA / IGIC prevista en la normativa vigent.La venda de terrenys que tinguin la condició d#edificables (solar o qualsevol altre terreny amb llicència administrativa per a edificar), així com la venda de terrenys en curs d#urbanització l#execució material dels quals hagi començat, quedarà subjecta a IVA/IGIC inexorablement, amb independència de la condició de l#adquirent. r Servihabitat Servicios Inmobiliarios, SLU i els seus efectes# d#aquest document.

Contactar

Contactar per Whatsapp