• 4 Hab.
  • 2 Banys
  • 154 m2


  195.000€

  Novetat
  • - Hab.
  • - Banys
  • 54 m2

  Abans 26.200€
  25.700€
  Ha baixat un 2%

  • 4 Hab.
  • 1 Banys
  • 140 m2


  64.600€

  • 1 Hab.
  • 1 Banys
  • 61 m2


  100.000€

  • 6 Hab.
  • 3 Banys
  • 187 m2

  Abans 139.500€
  136.700€
  Ha baixat un 2%

  • 3 Hab.
  • 2 Banys
  • 106 m2

  Abans 50.400€
  49.400€
  Ha baixat un 2%

  • - Hab.
  • - Banys
  • 179 m2

  Abans 28.800€
  28.200€
  Ha baixat un 2%

  • 5 Hab.
  • 1 Banys
  • 106 m2

  Abans 71.300€
  69.900€
  Ha baixat un 2%

  • 2 Hab.
  • 1 Banys
  • 68 m2


  82.600€

  • - Hab.
  • - Banys
  • 228 m2

  Abans 105.800€
  103.700€
  Ha baixat un 2%